Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti študentov Višje strokovne šole


9. 5. 2024: Terenske vaje v okviru predmetov Logistika in mehanizacija v kmetijstvu in Mehanizacija v krajinarstvu in hortikulturi

V četrtek, 9. 5. 2023, so študenti Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavatelja dr. Tomaža Levstka obiskali Agromehaniko d.d. Kranj.

Tokrat so si ogledali prodajni in proizvodni program škropilne in traktorske tehnike.

Foto in zapis: dr. Tomaž Levstek, predavatelj  


8. 5. 2024: Terenske vaje v okviru predmetov Vrtnarska tehnologija in Rastlinska pridelava in reja živali

V sredo, 8. 5. 2023, so študenti Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavateljev dr. Tomaža Levstka in dr. Dragana Žnidarčiča obiskali Urad za meteorologijo v Ljubljani, kjer so si ogledali vse merilne naprave na prostem in prognostično sobo, kjer spremljajo in napovedujejo vreme.

Foto in zapis: predavatelja dr. Tomaž Levstek in dr. Dragan Žnidarčič


21. 4. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Treniranje konj in učenje jahanja

Študentje predmeta Treniranje konj in učenje jahanja, so pod mentorstvom predavateljev, dr. Marko Marca in Nataše Debeljak, obiskali Kobilarno Lipica. Ogled, je vodil mag. Janez Rus, in  nas popeljal skozi zgodovino Lipice, predstavil strokovno delo, ki ga opravljajo ter nas spoznal s čredo plemenskih kobil z žrebeti. Študenti so spoznali namen in cilje rejskega programa za pasmo Lipicanski konj, pridobili informacije o potrebnih posegih za zagotavljanje zdravja konj in nenazadnje dobili vpogled v idejo razvoja Lipice v prihodnje. Dan smo zaključili z ogledom predstave Lipiške jahalne šole, ter razstave kočij v – na novo prenovljeni predstavitveni jahalnici.

Zapis: Nataša Debeljak, predavateljica

Foto: Matej Smrekar


20. 4. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Vrednotenje biotske raznovrstnosti

Dne 20. 4. 2024 so se študenti VSŠ BC Naklo, smer Naravovarstvo, podali na terenske vaje na Bohinjsko belo in po okolici skupaj s predavateljem mag. Martinom Šolarjem. Spodnji posnetki so nastali na tematski učni Godrnjačevi poti. Glavni namen je bil prepoznavanje vrst in drugi znamenitosti in model vzpostavitve učne poti s pravilnim poimenovanjem vrst.

GODRNJAČEVA POT

 

Foto in zapis: mag. Martin Šolar, predavatelj


12. 4. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Zdravstveno varstvo domačih živali

Dne 12. 4. 2024 so študenti VSŠ BC Naklo, smer Upravljanje podeželja in krajine, v sklopu predmeta obiskali Osemenjevalni center Preska skupaj s predavateljem g. Primožom Murijem.

Osemenjevalni center Preska pripravlja seme bikov rjave, črnobele, mesne in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center ima v upravljanju posestvo z 32 ha površin, na katerih pridela vso potrebno krmo. Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in del Štajerske. Osemenjevalni center skrbi za nabavo tekočega dušika in potrebščin za osemenjevanje. Nabavljajo  in posredujejo tudi seme bikov, uvoženo iz tujine. (Vir: KGZS, dostopno na povezavi https://lj.kgzs.si/oddelki-in-podrocja)

Foto: g. Primož Muri, predavatelj


5. 4. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Treniranje konj in učenje jahanja

Danes smo s študenti Višja strokovna šola BC Naklo pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) s predavateljem dr. Markom Marcem spoznali kako oceniti zunanjost in lastnosti konja po spolnem tipu, formatu, glavi, vratu, vihru, križu in okončinah in poskušali določiti starost konja po zobeh.

 

Foto in zapis: Maja Jensterle, študentka 1. letnika programa Upravljanje podeželja in krajine

21. 3. 2024: Dekoracija Dioklecijanove palače v Splitu

V Splitu je od 16. marca do 21. marca potekal praznik cvetja v Dioklecijanovi palači v Splitu, katerega sem se udeležila tudi jaz. Povabilo za sodelovanje sem dobila s strani Obrtne zbornice Slovenije na pobudo predsednika Florinta g. Simona Ogrizka, mentorja za diplomsko nalogo g. Petra Ribiča in mentorice na tekmovanjih in profesorico iz srednje šole ga. Polone Teran.

V Split sem se odpravila z ekipo Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje s katero smo skupaj ustvarjali dekoracijo, ki je predstavljala Slovenijo. Dekoracija je bila sestavljena iz figovih vej ter slovenskih orhidej Phalaenopsis, katere je priskrbel Ocean Orchids.

Tekom dela sem se naučila veliko novih tehnik, ki mi bodo koristile na prihodnjih tekmovanjih in imela možnost dela z znanimi floristi širom sveta.

 

Foto in zapis: Leja Brenkuš Porenta, študentka 2. letnika programa Hortikultura

20. 3. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Tehnologija in organizacija prehranskih obratov

Dne 20. 3. 2024 so se študenti VSŠ BC Naklo, smer Živilstvo in prehrana, podali na terenske vaje v kuhinji UKC Ljubljana in Four Points by Sheraton Ljubljana Mons skupaj s predavateljico dr. Leno Tajnšek.

 

Foto: Eva Vengust, študentka 2. letnika programa ŽIP


19. 2. 2024: Terenske vaje v okviru predmeta Turizem in rekreacija na podeželju

Dne 19. 2. 2024 smo se s študenti VSŠ BC Naklo, smer UPK in NAR, podali na ogled Glampinga Ribno, Alpine hotela Ribno ter turistične kmetije Mulej v Selu pri Bledu.

Na začetku smo obiskali Glamping Ribno in Alpine hotel Ribno, kjer nas je pričakala gostiteljica ga. Katarina Strgar. S svojim prijaznim sprejemom nas je popeljala skozi zgodbo o hotelu Ribno ter obeh glampingih - Alpine glampingu in Slovenski vasi ter Luxury glampingu in Kolesarski vasi.

Nato smo nadaljevali pot na turistično kmetijo Mulej, kjer nas je pričakal Jaka Mulej. S svojo  predstavitvijo nam je približal turistično in kmetijsko ponudbo kmetije Mulej. Ogledali smo si njihove turistične sobe, ki jih ponujajo gostom, ter oba hleva s kravami.

Po ogledu so študenti zapisali poročilo.

 

Foto in zapis: dr. Renata Mavri2. 2. 2024: Udeležba na posvetu - Mlade generacije kmetujejo pametno (sejem Agriteh Celje 2024)

V petek 2.2.2024 smo se s študenti programov Upravljanje podeželja in krajine in Hortikultura udeležili posveta Mlade generacije kmetujejo pametno, ki ga je organizirala medijska hiša Večer. Posvet je potekal na kmetijskem sejmu Agritech v Celju. Na njem so bili prisotni gosti iz Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja na Direktoratu za kmetijstvo, predstavnica z Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je predstavila Podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, mlada prevzemnica kmetije in koordinator za mlade kmete pri KGZS. Kasneje so jim sledili še predstavniki različnih podjetij, ki razvijajo nove tehnologije za napredno kmetijstvo, kot so Farm navigator, GEN-i, Termodron in DIH Agrifood. Po posvetu smo si ogledali še kmetijski sejem, ki s svojo pestrostjo vedno ponuja vpogled v najnovejšo kmetijsko mehanizacijo in opremo s področja poljedelstva, vrtnarstva in gozdarstva.

Foto in zapis: dr. Tomaž Levstek


8. december 2023: Udeležba na dogodku Svetovalnica za kmete

S študenti VSŠ smo se na KGZS Slovenije v Ljubljani udeležili Svetovalnice za kmete na temo učinkovita digitalna orodja mladih kmetov. Dogodek je bil organiziran s strani časnika Finance v okviru posveta in konference Agrobiznis. V času naraščajočih proizvodnih stroškov, okoljskih sprememb in potrebe po trajnostni pridelavi, je digitalna transformacija ključna za prihodnost kmetovanja. Dogodek je ponudil vpogled v inovativne tehnologije in strategije, ki kmetom omogočajo boljšo produktivnost, učinkovito upravljanje virov in trajnostno rast.

Foto: dr. Tomaž Levstek


16. maj 2023: Obisk Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani

V maju so študenti 1. letnika Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine v okviru predmetov Rastlinska pridelava in reja živali ter Vrtnarska tehnologije obiskali Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Ogled je vodil naš diplomant Jure Kališnik, ki je tam redno zaposlen. S strokovnim znanjem in prezenco je navdušil tako študente kot oba predavatelja. Študenti so spoznali zgodovino Botaničnega vrta in prepoznavali morfologijo, bionomijo in taksonomijo rastlin. Najbolj jih je navdušil tropski vrt.

Foto: Tomaž Levstek


9. maj 2023: Obisk Agencije RS za okolje

V torek, 9. 5. 2023, so študenti 1. letnika Hortikulture in Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavateljev Tomaža Levstka in dr. Dragana Žnidarčiča v Ljubljani obiskali Agencijo RS za okolje (ARSO). Študenti so se seznanili s poslanstvom ARSO in njegovim delom. Poudarek je bil na meteoroloških meritvah, merilnih napravah in opazovalnih metodah za spremljanje vremenskih pojavov. 

Foto: Tomaž Levstek in dr. Dragan Žnidarčič


5. maj 2023: Predavanje g. Štefana Domeja

5. maja 2023 je na Višji strokovni šoli potekalo predavanje gostujočega predavatelja g. Štefana Domeja o Sonaravnem načinu reje prašičev vključno z novimi tehnologijami iz tega področja in primeri dobre prakse. 

G. Štefan Domej je kmet in kmetijski zastopnik slovenskih kmetov na avstrijskem Koroškem, občinski svetnik v Pliberku, doma v Rinkolah. Je predsednik Zadruge Market Pliberk s petimi poslovalnicami na Južnem Koroškem. Njegova Kmetija pri Zgoncu je usmerjena v prašičerejo in poljedelstvo. 

Foto: Štefan Domej, Tina Košir


5. maj 2023: Terenske vaje v Vrtnem centru Ocean Orchids Flowers

5. maja so se študenti 2. letnika Hortikulture pod vodstvom predavateljice dr. Sabine Šegula iz Floweracademy.si udeležili terenskih vaj v Vrtnem centru Ocean Orchids flowers. Seznanili so se z vugojo in nego orhidej. 

Foto: dr. Sabina Šegula


25. april 2023: Sodelovanju študentov na Dnevu odprtih vrat BC Naklo

V torek, 25. aprila 2023 je potekal Dan odprtih vrat Biotehniškega centra Naklo. V organizacijo in izvedbo Dneva so bili aktivno vključeni študenti prvih letnikov v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje. Študenti so pripravljali vodnik za vodenje po posestvu BC Naklo in tudi vodili po posestvu skupine obiskovalcev. Obiskovalcem so predstavili Terapevtski vrt in pripravili zanje zanimivo aktivnost, sodelovali pa so tudi pri pripravi degustacije in postrežbi obiskovalcev. Sodelovanje pri aktivnostih je študentom omogočilo praktično izkušnjo in izpopolnjevanje kompetenc komuniciranja in vodenja. 

Foto: Manca Mravlja, Luka Orehar, Andreja Zupančič


20. marec 2023: Obisk Ljubljanskih mlekarn

Študenti 1. letnika Živilstva in prehrane so pod vodstvom ge. Irene Gril in ge. Melite Ane Maček v okviru predmeta Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika (TPE) obiskali Ljubljanske mlekarne, kjer so spoznali sistem sledljivosti, kontrolo kakovosti in proizvodne tehnologije priljubljenih blagovnih znamk.

Foto: Irena Gril


21. april 2023: Ogled konjskega hleva

V sklopu predavanj Gospodarjenje v živinoreji so si študenti Upravljanja podeželja in krajine pod vodstvom predavatelja, mag. Matjaža Vehovca, ogledali konjski hlev na posestvu Biotehniškega centra Naklo. Pred tem pa so si že ogledali tudi goveji hlev. 

Foto: mag. Matjaž Vehovec


9. marec 2023: Sodelovanje študentov na slovesni podelitvi diplomskih listin

Študenti 1. letnika so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) pod vodstvom predavateljic Milene Maček Jerala in Tine Košir aktivno sodelovali na slovesni podelitvi diplomskih listin. Pomagali so pri vsebinski zasnovi ter organizaciji dogodka. Dva od njih sta simpatično povezovala celotno prireditev, ostali pa so sodelovali pri urejanju prostora ter pogostitvi.

Foto: Milena Maček Jerala


17. in 18. februar 2023: Sodelovanje študentov na informativnih dnevih

Študenti 1. letnika so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) pod vodstvom predavateljice Milene Maček Jerala aktivno sodelovali na informativnih dnevih. Pomagali so pri pripravi promocijskega materiala in vsebin za predstavitev. Pomagali so pri ureditvi prostora, pogostitvi ter obiskovalcem predstavljali vse štiri višješolske programe

Foto: Tinkara Koblar


20. in 21. januar 2023: Sodelovanje študentov na sejmu Informativa 2023

Študenti so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje, pod vodstvom dr. Tadeje Primožič, aktivno sodelovali na sejmu Informativa 2023. Pomagali so pri pripravi promocijskega materiala in vsebin za predstavitev. Sodelovali so pri postavitvi stojnice in inštalacije ter aktivno predstavljali programe višješolskega študija obiskovalcem. 

Foto: Melita Ana Maček


9. december 2022: Terenske vaje v živilski stroki

Študenti 2. letnika programa Živilstvo in prehrana so v okviru terenskih vaj pri predmetu Higienske tehnike in materiali pod vodstvom predavateljev Andreja Okorna in Melite Ane Maček obiskali različna podjetja. Ogledali so si podjetje Kimi, ki se ukvarja z zagotavljanjem vrhunske higiene in prodajo čistil. Spoznali so zgodbo podjetja Incom Leone, poznano predvsem po okusnem sladoledu in čokoladi, ki so jo tudi degustirali. Študente so sprejeli tudi v podjetju s 150-letno tradicijo Mlinotest, ki izdeluje številne izdelke, kot so testenine, moka in mlevski izdelki, kruh, pekovsko pecivo idr., obiskali pa so še podjetje T.I.L.I.A ESTATE, kjer pridelujejo vino iz skupine pinotov in pod sloganom Hiša pinotov tekmujejo z največjimi mojstri pinotov na svetu. Vsem delodajalcem hvala za njihovo gostoljubje.

Foto: Melita Ana Maček


24. november 2022: Sodelovanje študentov na 7. konferenci Vivus

Študenti in študentke so v okviru vaj pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje ter v okviru praktičnega izobraževanja aktivno sodelovali pri organizaciji in izvedbi konference Vivus. Pomagali so pri pripravi prostorov, darilnih vrečk za obiskovalce, usmerjevalnih tabel in napisov. Sodelovali so pri pripravi pogostitve in pomagali vodjem sekcij. Sprejeli so tudi ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano go. Ireno Šinko. 

Foto: Luka Orehar


10. maj 2022: Terenske vaje v Arboretumu Volčji potok

 Študenti programa Hortikultura 2. letnik so se v torek, 10. 5. 2022, v okviru terenskih vaje pri predmetu Pridelovanje drevnine (PDR) v Arboretumu Volčji potok s predavateljem g. Matjažem Mastnakom proučevali:

Foto: Matjaž Mastnak


24. april 2022: Terenske vaje v Kobilarni Lipica

Pri predmetu Treniranje konj in učenje jahanja (TKJ) so študentke in študenti skupaj s predavateljema dr. Markom Marcom in Natašo Debeljak v okviru terenskih vaj v nedeljo, 24. 4. 2022 obiskali kobilarno Lipica, kjer so si ogledali kobilarno, se seznanili z delom v kobilarni in si na koncu ogledali predstavo.

Foto: Nataša Debeljak
Petek, 22. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin

Pri predmetu Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin (POR) so študentke in študenti programa Hortikutura 2. letnik skupaj s predavateljico dr. Sabino Šegula v okviru celodnevnih terenskih vaj v petek, 22. 4. 2022, obiskali podjetje Ocean Orchids d.o.o., kjer so spoznavali sodobne tehnološke postopke razmnoževanja, pridelovanja, skladiščenja, transportiranja, embaliranja in etiketiranja okrasnih zelnatih rastlin.

Foto: dr. Sabina Šegula
Četrtek, 21. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR)

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. letnik skupaj s predavateljem mag. Martinom Šolarjem v okviru terenskih vaj v četrtek, 21. 4. 2022, odpravili na Bohinjsko Belo in okolico, kjer so spoznavali:

Foto: mag. Martin Šolar
Torek, 19. 4. 2022: Terenske vaje pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju

Pri predmetu Turizem in rekreacija na podeželju (TRP) so študentke in študenti programa Upravljanja podeželja in krajine skupaj s predavateljicama dr. Tadejo Primožič in dr. Renato Mavri v okviru terenskih vaj v torek, 19. 4. 2022, spoznali delovanje Ribno Alpine Resort, Hotel&Glamping, ki je prvi t.i. zero waste hotel v Sloveniji in Turistično kmetijo Mulej, Selo pri Bledu, ki uspešno povezuje kmetijstvo in turizem.

Foto: dr. Tadeja Primožič
Sobota, 9. 4. 2022: Ekskurzija na Cerkniško jezero

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1. in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v soboto, 9. 4. 2022 obiskali muzej Cerkniškega jezera – Jezerski hram. Po ogledu Muzeja Jezerski hram so se sprehodili še do Centra za obiskovalce - Cerkniško jezero, ki je sad prizadevanj Notranjskega regijskega parka. Po obisku Centra smo naredili še korak ali dva ob Cerkniškem jezeru in se sprehodili po delu tematske poti Drvošec. 

Foto: mag. Vanja Debevec
Četrtek, 7. 4. 2022: Ogled jamskega laboratorija Tular v Kranju

Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti (VBR) in Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija (ADO) so študentke in študenti programa Naravovarstvo 1.  in 2. letnik skupaj s predavateljico mag. Vanjo Debevec v okviru terenskih vaj v četrtek, 7. 4. 2022 obiskali Jamski laboratorij Tular. in spoznali pomen raziskovalnega dela za učinkovito varstvo ogroženih vrst, predano strokovno delo pri zagotavljanju kakovostnih pogojev za preučevanje živali ter naprednih tehnik varstva in monitoringa. Opazovanje belih in črnih človeških ribic je še okrepilo našo zavexo za kakovostno varstvo podzemnih voda. 

Foto: mag. Vanja Debevec
Sreda 23. 3. 2022: Ekskurzija

Študentke in študenti 1.letnika študijskega programa ŽIVILSTVO IN PREHRANA v okvirju predmeta TPE in PRZ, v sredo 23. 3. 2022, obiskali smo obrat za izdelavo najbolj prodajanega namaza v Evropi, blagovne znamke AGRETA v lasti Atlantic Droga Kolinska d.o.o.  ter se udeležili Okrogle mize na temo RAZVOJNE PRILOŽNOSTI SLOVENSKEGA KMETIJSTVA V NOVI EVROPSKI PERSPEKTIVI v organizaciji Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Biotehniškega centra Naklo. 
15. marec 2022: Obisk Vrtnarije Antolin

Študenti hortikulture in kmetijstva so skupaj z predavatelji Tomažom Levstkom, dr. Tadejo Primožič in dr. Draganom Žnidarčičem obiskali vrtnarijo našega študenta Roka Antolina in si ogledali celotni postopek prodaje in gojenja vrtnih rastlin. 

Foto: Tomaž Levstek
14. februar 2022: Vzorčenje prsti na posestvu Biotehniškega centra Naklo

Pri predmetu Varovanje krajine, prostora in okolja (KPO)  so študentke in študenti programa Hortikultura s predavateljem dr. Tomažem Kraljem v okviru vaj v ponedeljek, 14. 2. 2022 vzorčili prst na pašnih površinah posestva Biotehniškega centra Naklo. Študenti so s tem praktično spoznavali postopek vzorčena prsti in preverjali sestavo tal.

Foto: dr. Tomaž Kralj