Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Sodelovanje v projektih Skupnosti VSŠ


Vir: Shutterstock

- Sodelovanje v projektu Skupnosti VSŠ Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju 2021

V študijskem letu 2020/21 smo sodelovali v razvojnem projektu z delovnim naslovom Karierni centri (Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2020–2025– vodili smo delovno skupino Srečanje kariernih svetovalcev, aktivno pa sodelovali tudi v delovnih skupinah Info točka in Izobraževanje študentov. Ciljne aktivnosti »Srečanja kariernih svetovalcev« so:

Naloga delovne skupine je bila organizacija in izvedba posveta (predstavitev trendov, promocija gradiv in orodij za karierno orientacijo in svetovanje, podpora VSŠ pri njihovi uporabi; izmenjava primerov dobrih praks). V skladu z zapisnikom srečanja članov razvojnega projekta 5. 5. 2021 je bila dodatna aktivnost tudi strokovna podpora kariernim svetovalcem (usposabljanje, priprava in posredovanje gradiv in orodij za karierno svetovanje, platforma za izmenjavo mnenj, dobrih praks).

Poročilo o projektu Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju je dostopno na spletni povezavi Skupnosti VSŠ, novi e-učilnici za študente in karierne svetovalce pa sta na povezavi http://skupnostvss.sc-celje.si/.

 

- Sodelovanje v projektu Sofinanciranje dejavnosti, potrebnih za izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije v višjem strokovnem izobraževanju v letu 2019

Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo je uspešno kandidirala na Razpisu Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Namen Razpisa za vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije je sofinanciranje dejavnosti za kakovostno izvajanje svetovanja in vseživljenjske karierne orientacije, pri čemer karierni center na višji strokovni šoli s svojim delovanjem sistematično in celovito spodbuja karierno orientacijo višješolskih študentov. Karierna orientacija zagotavlja svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za kakovostnejšo študijsko pot in opravljanje praktičnega izobraževanja ter lažje vključevanje na trg dela (poročilo o projektu je na spletni povezavi Skupnosti VSŠ). 

Realizirali smo naslednje naloge:

Zapisali: Melita Ana Maček in Milena Maček Jerala