Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Knjižnica VSŠ


V Biotehniškem centru Naklo deluje knjižnica, kjer najdete določeno strokovno literaturo, potrebno za kakovosten študij. Študenti višje šole si lahko brezplačno izposojate dostopna knjižnična gradiva.

V knjižnici vam nudimo informacije o gradivu, izposojo gradiva na dom, imamo pa tudi možnost medknjižnične izposoje. Podajamo informacije o uporabi knjižnice in vam pomagamo in svetujemo pri iskanju gradiva. Seznanjamo z novostmi, omogočamo preslikavanje knjižničnih gradiv ter uporabo tehnične opreme (računalnikov). 
 

Knjižnico lahko obiščete:

Knjižničarja:

 

KORISTNE POVEZAVE: