Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

ECHE listine / Erasmus Charter


ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil decembra 2013 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2014–2020 (237293-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2014–2020 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020

 

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021-2027 (ECHE)

Biotehniški center Naklo je bil leta 2020 uspešen na razpisu EACEA za pridobitev nove Erasmus listine za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (ECHE/Erasmus Charter for Higher Education 20212027). Evropska komisija je tako Biotehniškemu centru Naklo podelila Erasmus listino za visoko šolstvo za obdobje 2021–2027 (237293-EPP-1-2021-1-SI-EPPKA3-ECHE). Na podlagi pridobljene listine bo Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo tudi v obdobju 2021–2027 preko programa ERASMUS+ sodelovala v procesu mobilnosti študentov z namenom praktičnega izobraževanja, mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom poučevanja.

ERASMUS LISTINA ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 2021-2027 

ERASMUS CHAPTER FOR HIGHER EDUCATION 2021 - 2027

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027 

Študentska listina Erasmus+

Erasmus+ Student Charter

 

STRATEŠKI DOKUMENT ZA PREDNOSTNO PODROČJE VKLJUČEVANJA (INKLUZIJA)

Strateški dokument za prednostno področje vključevanja (inkluzija)

 

SPORAZUMI

Erasmus+ sporazum o sodelovanju Veleučilište u Rijeci

Erasmus+ sporazum o sodelovanju Universitet u Novom Sadu