Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Revija Moje podeželje


MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) 


Predstavitev revije

Revija Moje podeželje je strokovna revija o gospodarjenju na  podeželju, v naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju. Strokovni in raziskovalni članki pokrivajo aktualne tematike na posameznih strokovnih področjih in so pomembni za razvoj podeželja. Revija seznanja strokovno javnost in uporabnike z izzivi in priložnostmi podeželja v Sloveniji in po svetu. Posebna vrednost revije je predstavitev novih tehnologij in dobrih praks, predstavitev mednarodnih in nacionalnih projektov, izmenjava izkušenj, podjetniške priložnosti, predstavitev kmetijskih gospodarstev, spodbujanje kreativnosti in umetniške ustvarjalnosti ter estetike na podeželju. 

Komu je revija namenjena

Revija Moje podeželje je namenjena študentom, predavateljem in širši strokovni in splošni javnosti. 
 

Vabilo k objavi prispevkov

Vabimo vas, da svoje strokovne prispevke objavite v strokovni reviji Moje podeželje in s tem prispevate pomemben delež k širjenju znanja na vseh biotehniških področjih. K pisanju prispevkov vabimo predvatelje, strokovnjake, študente in diplomante Višje strokovne šole BC Naklo, kajti VSŠ-programi Hortikultura, Naravovarstvo, Upravljanje podeželja in krajine ter Živilstva in prehrana, nudijo veliko idej za razvoj podeželja.

Veselimo se vaših prispevkov, dr. Drago Papler, glavni in odgovorni urednik.
Izšla je nova, 22. številka revije Moje podeželje. 

V tokratni številki revije si lahko preberete o gojenju koprive, ki je zaradi svoje prehranske, zdravilne in gospodarske vrednosti vse bolj zanimiva za živilsko, farmacevtsko in kozmetično industrijo. Preberete si lahko tudi o pogostem škodljivcu z zanimivim imenom Modro sitce, ki napada sadno drevje, pa tudi brezo, jesen, javor, hrast, bukev in drugo drevje. V reviji se boste seznanili z najpogostejšimi pasmami goveda v Sloveniji, izvedeli pa boste tudi, zakaj je proizvodnja mleka A2 lahko priložnost za rejce in zakaj se predelava tega mleka priporoča zlasti za izdelavo fermentiranih mlečnih izdelkov.
Ne velja kar tako pregovor »Jabolko na dan prežene zdravnika stran«. V prispevku vam razkrivamo, zakaj redno uživanje jabolk pomaga pri preprečevanju kroničnih bolezni in splošnemu ohranjanju našega zdravja. S prispevkom o modelu za ugotavljanje bioplinskega potenciala območja pa predstavljamo razvoj in uporabo interaktivnega modela za iskanje primerne lokacije za postavitev mikro bioplinarne.
Del revije je tokrat posvečen tematiki avgustovskih poplav, ki so v določenih delih Slovenije za seboj pustile opustošenje. Preberete si lahko o Hudi uri na Škofjeloškem ter povzetek okrogle mize z naslovom Poplave kot izziv in priložnost za trajnostni razvoj.
Da še nismo na poti k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja nas opozarja prispevek o preseganju planetarnih meja in vplivih človekove dejavnosti na ekosistem in podnebje.
V reviji predstavljamo tudi projekte, v katerih kot BC Naklo sodelujemo. S projektom Agrinext povezujemo deležnike s področja večnamenskega kmetijstva. V okviru projekta Lokalno gor so bila izpeljana usposabljanja za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na tematiko pekarstva, mlekarstva, predelave sadja in zelenjave itn., na podlagi projekta Stay pa predstavljamo kmetijo Tominc kot primer razvoja turizma na podeželju, s katerim je kmetija pričela že davnega leta 1903.
Pogovarjali smo se s podjetnico, gospodarico tradicionalne družinske kmetije Na Rebru, go. Katarino Jeglič, ki je predstavila življenje in delo na kmetiji, ki ji predstavlja veliko veselje. V reviji pa vas popeljemo tudi v svet sladic iz lokalnih surovin ter v nadaljevanje iskanja zaklada resnice. Na koncu revije pa vas čaka še nekaj ogleda vrednih fotografij ptičjih strašil.

 

Revija bo kmalu na voljo za nakup po ceni 3,90 EUR z DDV v šolski trgovini Pod kozolcem in v spletni trgovini. 
Na revijo se lahko tudi naročite. V tem primeru se zaračunajo še stroški pošiljanja. 
Za naročilo izpolnite  NAROČILNICO in jo pošljite skenirano na e-naslov  tina.kosir@bc-naklo.si oz. po pošti na naslov: Biotehniški center Naklo, Moje podeželje, Strahinj 99, 4202 Naklo. 

Prijetno branje vam želimo.
ARHIV REVIJE MOJE PODEŽELJE

Na tem mestu si lahko ogledate celotne izdaje aktualnih revij Moje podeželje. 

Letnik 12, št. 21, junij 2023

Letnik 11, št. 20, december 2022

Letnik 11, št. 19, april 2022

Letnik 10, št. 18, september 2021

Letnik 10., št. 17, februar 2021

Letnik 9, št. 16, julij 2020

Letnik 8, št. 15, december 2019