Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Skupnost višjih šol


Smo aktivni člani Skupnosti višjih strokovnih šol (Skupnost VSŠ ), ki je bila ustanovljena 20. aprila 2005. Skupnost predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 47 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami.

Njena ključna vloga je tako povezovanje višjih strokovnih šol z različnimi deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva kakor tudi oblikovanje politik in izvedba projektov v sklopu višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja, s čimer neposredno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in regij.