Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UNESCO šola 2019/20VODILNI PROJEKTI

NACIONALNI PROJEKTI

ŠOLSKI PROJEKTI - 
OBELEŽEVANJE UNESCO DNEVOV

Mirovniški festival Zlati rez Moja stran Mojstrane Svetovni dan miru
  Učenec poučuje

Medgeneracijsko branje v okviru Tedna kulturne dediščine

  Veselje do znanosti  
  Ustvarjamo iz odpadnega materiala  
  Vzgajamo zelišča  
  Branje - moje sanje  
  Platforma raznolikosti  
 ARHIV UNESCO 2018/2019 Menjaj branje in sanje  
 ARHIV - starejše objave