Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Učenec poučuje


Učenec poučuje

Dijaki 3. N in 3. BF so z mentoricama Jano Koritnik, prof. ang., in Janjo Čenčič Gartner, prof. slov, sodelovali v nacionalnem projektu IV. OŠ Celje Učenec poučuje.

Dijakinji Lara Prusnik in Nuša Zvržina (3. N) sta svoje sošolce pri razredni uri naučile izdelovati origami – ptice miru. Dijaki so hitro ugotovili, da na pogled preprosta dejavnost zahteva veliko natančnosti, dijakinji-učiteljici pa sta spoznali, da včasih ni preprosto dijaku razložiti nalogo, ki jo mora opraviti. Kljub začetnim težavam je skupinsko delo potekalo v sproščenem vzdušju in dijaki so na svoje ptice zapisali svoje želje za letošnje šolsko leto. Ptice smo obesili na vejo, ki je v naši matični učilnici in tako bodo ptice dijake vsakič, ko bodo imeli pouk v tej učilnici, spomnile, kakšni so njihovi cilji in želje za letošnje šolsko leto.

Dijaki in dijakinje Jošt Košir, Lucija Dobnikar, Nika Golob, Jan Koželj in Nika Grimšičar so pri pouku športne vzgoje obravnavali odbojko in snov povezali s poukom angleščine. Tako so med uro angleščine s pomočjo »Powerpointa« predstavili  odbojko, pravila igre in nove besede ter besedne zveze v angleščini. Za vajo novega besedišča so dijaki v vlogi učiteljev pripravili nalogo in kviz, kjer so dijaki v skupinah tekmovali pri poznavanju novih besed, besednih zvez ter pravil odbojke. Vsi sodelujoči dijaki želijo, da bi pouk večkrat potekal na ta način.

 

Jana Koritnik in Janja Čenčič Gartner,

mentorici projekta