Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

MOBILNOSTI


O PROJEKTU        PARTNERJI        NOVICE        MOBILNOSTI            GRADIVA            SLOVENIJA 2018            SLOVENIJA 2019


BELGIJA 2018

Veščine prihodnosti  Skils4life

 Projektno srečanje Sklis4life, ki ga soustvarjamo partnerske šole iz Nemčije, Belgije in mi, Biotehniški center Naklo, je bilo tokrat v belgijskem mestu Sint Niklaas. To je šola v Flamskem delu trojezične Belgije. Cel teden smo se ukvarjali z veščinami in znanji, ki jih bodo mladi in vsi, ki smo še na trgu delovne sile, potrebovali za prihodnost. Pogovarjali smo se s kadrovskimi menedžerji, ki iščejo primerne ljudi za posamezne službe in vsi poudarjajo, da je najpomembnejša veščina in znanje, ki ga delodajalci iščejo pri kandidatih za službo, osebnost, mehke veščine. Ali se znaš sporazumevati, komunikacija, reševanje sporov, delo v timu, kakšen si kot osebnost. Torej konfliktnih ljudi, ki neumorno vsiljujejo edino njihov pogled na svet kot edini in najbolj pravilni, ni sprejemljiv. Danes se o vseh stvareh odloča v timu, nič več sam. In še ena veščina je nujno potrebna – učenje. Nenehno se učite novih stvari, česar koli. Učenje do konca svojih dni in še dlje je edino kar nam preostane. Ogledali smo si proizvodnjo tovornjakov Volvo v Gentu. Najpomembnejše znanje za delo  v tehnični tovarni  ni tehnično ali računalniško znanje, pač pa kakšen si kot osebnost, sposobnost dela v timu, reševanje konfliktov, učenje, komunikacija, zanesljivost, skrb za okolje…. Očitno se vseh tehničnih in računalniških veščin naučiš hitreje, kot spremeniš svojo osebnost v takega človeka, da bodo lahko tudi drugi z njim delali, ustvarjali, komunicirali, reševali težave, iskali nove ideje in v delu uživali. Ogledali smo si delovanje evropske komisije, izvedli razgovore za službo, nenehno doživljali medkulturne stike med nemškimi in belgijskimi kolegi, ki so pravzaprav turške in vietnamske narodnosti in okusili svet v malem.  Drugačnost je lepa, če jo dopustimo. NEMČIJA 2017

Timsko delo na projektu v obliki mednarodnih delavnic je potekalo ves teden. V obliki spletne aplikacije Padlet so dijaki iz Belgije, Nemčije in Slovenije predstavili za njih aktualne poklice prihodnosti, spoznali so spretnosti, ki jih bodo potrebovali za poklice prihodnosti, poslušali predavanje strokovnjaka iz centra za zaposlovanje, obiskali univerze in naredili nekaj intervjujev s tamkajšnjimi študenti. Tako je začelo nastajati gradivo knjiga spretnosti »Book of skills«, ki bo končana ob zaključku projekta.

Dijaki so v času mobilnosti v Nemčiji živeli in spali pri družinah gostiteljicah, ki so se izredno izkazale in se skupaj zahvaljujemo za gostoljubje. 
Zapis dijakinje Elizabete Mokorel

DAS LEBEN MIT MEINER GASTFAMILIE

Am 19. November waren 6 slowenische Mädchen und 2 Lehrer mit dem Zug auf dem Weg nach Deutschland für das Austauschprogramm. Nach einer sehr langen Fahrt sind wir endlich in Geislingen am Bahnhof angekommen. Als wir am Bahnhof ankamen haben unsere Austauschschülerinnen und deren Eltern schon auf uns gewartet. Meine Austauschschülerin war Anna. Ihr Vater fuhr uns nach Hause, wo ich ihre Mutter und ihren Bruder kennenlernte. Sie wohnen in einem kleinen Dorf neben Geislingen, welches Kuchen heißt. Als ich in meinem neuen Zuhause ankam, war das Abendessen bereits auf einem großen Tisch bereitgestellt. Wir hatten Raclette.

Eine Beschreibung wie ein Tag mit meiner Gastfamilie aussah: Anna und ich sind um 6 Uhr aufgewacht und haben anschließend gefrühstückt. Bevor wir zur Schule gingen, machte uns ihre Mutter ein Sandwich welches wir mitgenommen und dann in der Schule gegessen haben. Wir sind jeden morgen mit Annas Freunden zum Bahnhof gelaufen und mit dem Zug in die Schule gefahren. Ich war in ihrer Klasse, in der ich viele neue Freunde getroffen habe. Fast jede Unterrichtsstunde war zur Hälfte auf Englisch und zur anderen Hälfte auf Deutsch, weil die Lehrer wollten, dass sich auch die slowenischen und belgischen Schüler am Unterricht beteiligen. In der Pause aßen wir Sandwiches in der Cafeteria. Wenn der Unterricht zu Ende war sind wir entweder in der Schule geblieben und haben an unserem Austauschprojekt weiter gearbeitet oder wir sind nach hause gefahren und haben dort einen Spaziergang oder so gemacht. Annas Eltern kamen normalerweise zwischen 17 oder 18 Uhr nach Hause und dann haben wir alle zusammen gegessen. Das ist eins der Dinge die anders sind als in Slowenien, sie essen dort kein Mittagessen weil deren Eltern später heim kommen als unsere. Außerdem arbeitet Annas Mama nur drei Tage in der Woche, das ist ebenfalls anders als hier.

Ich kann wirklich sagen, dass das bis jetzt die beste Erfahrung in meinem Leben war, weil ich dazu angetrieben wurde eine andere Sprache zu sprechen und das hilft um die Sprachfähigkeiten zu verbessern. Außerdem lernt man neue Kulturen kennen. Meine Gastfamilie war so nett und beeindruckend, ich denke ich hätte keine bessere Familie finden können. Außerdem habe ich eine sehr gute Freundin gefunden und ich hoffe dass wir für immer in Kontakt bleiben.

 

LIVING WITH MY HOST FAMILY

On the 19th of November 6 Slovenian girls and 2 teachers went to Germany on the exchange program by train. After a very long ride we finally arrived at the Geislingen train station. When we came our exchange students and their parents were already waiting for us. My exchange student was Anna. Her dad drove use home and there I met her mother and her brother. They live in a small vilige near Geislingen, name Kuchnen. When I came to my new home there was already dinner set on a big table. We had a raclette.

Describsion how my day the with the host family looked like: Anna and me woke up at 6 o’clock and then had breakfast. Before we went to school her mom made us some sandwiches so we took it and ate it in school. Every morning we walked on a train station with Anna’s friends and we went to school by train. I was in her class where I met a lot of new friends. Almost every lesson was given half in english and half in German, because teachers wanted that the Slovenian and the Belgiam students also participate in their class. During the break we ate sandwiches in a school cafe. When we finished with all the lessons we sometimes stayed at school and work on our exchange project and sometimes we went school and just stayed at home or went for a walk. Anna’s parents usually came home at 5 or 6 o’clock and then we had dinner all together. This is one of the things that is different in Slovenia, they don’t eat lunch, because they come home later then our parents. Anna’s mum also work only three days a week and this is also the difference.I can truly say that this has been the best experience in my life so far, because you are forced to talk in a foreign langue and this helps you improve your speaking skills. And you can also get to know how other cultures look like. My host family was so kind and awesome I think that I couldn’t have had a better family.. And I also made a very good friend and I just hope we will stay in touch forever.