Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati projekta


REZULTATI PROJEKTA DONE


Spletni katalog okrasnih lesnatih rastlin ePlanting/online catalogue of ornamental woody plants ePlanting (www.eplanting.eu)

ePlanting foto labolatorij/ePlanting photolab

Brošura projekta DONE/Brochure of project DONE

Zbornik projekta DONE/Final book of project DONE

PP predstavitev projekta DONE na mednarodni konferenci Vivus/
PP presentation of project DONE in international conference Vivus

PP predstavitev projekta DONE na mednarodni konferenci Ko učim, gradim/
PP presentation of project DONE in international conference To learn is to build

Prispevek "Razvoj računalniške aplikacije za učenje in uporabo okrasnih lesnatih rastlin/Paper "Developing computer application for learning and using ornamental woody plants