Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

NOVICE


O PROJEKTU        PARTNERJI        NOVICE        GRADIVA         POVEZAVE
4. 12. 2016 - Kick off sestanek

Biotehniški center Naklo je od decembra vključen v projekt FEAL, ki obravnava večnamensko funkcijo kmetijstva v povezavi z ohranjanjem evropske kmetijske krajine.

Zavedanje o krajinah kot vrednoti je postalo v evropskih državah v zadnjih letih zelo izrazito. Krajina je prostor, v katerem prebivamo in ga s svojim ravnanjem in delovanjem vsak dan spreminjamo, negujemo in vzdržujemo. Krajina je odraz skupnega delovanja naravnih procesov in človekovih dejavnosti. Zaradi intenzivnih družbenogospodarskih procesov in globalizacije se krajina hitro spreminja in postaja vse bolj poenotena. Skrb vzbuja predvsem izguba krajinskih vrednot, kulture in kvalitet, ki so pomembne za posameznika in celotno družbo.

Kmetijska kulturna krajina v Evropi po ocenah obsega kar polovico evropskega prostora, njen obstanek pa je, zaradi opuščanja kmetijstva na eni strani in intenzifikacije na drugi, ogrožen.

Partnerji želimo s projektom razviti e-izobraževalni program za male kmete, katerim bi s primeri inovativnih kmetijskih praks iz vse Evrope pokazali podjetniške priložnosti za ohranitev majhnih kmetij, ki močno vplivajo na izgled kmetijske kulturne krajine. S projektom želimo kmete tudi ozavestiti o njihovi vlogi in pomembnosti pri ohranjanju vitalnega podeželja in kulturne krajine.