Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati projekta


REZULTATI PROJEKTA

REZULTATI AlpBioEco

Delovni sklop T1 –  Analiza vrednostnih verig

V prvem delovnem sklopu je skupina AlpBioEco preslikala in analizirala vrednostne verige jabolk, orehov in zelišč (vključno z alpskim senom) v alpskem prostoru. Glavni cilj je bil preučiti vrednostne verige za vključitev novih (surovin) sestavin, ključne akterje, inovacijske vrzeli in manjkajoče partnerje v teh vrednostnih verigah ter najti področja biogospodarskih potencialov in novih možnosti.

Rezultati analize vrednostne verige so na voljo v obsežnem poročilu na spletni strani AlpBioEco: https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/activities-results/main-activities-results/replicable-roadmap

Delovni sklop T2 – Modeliranje poslovnih modelov

Rezultati analiz, izvedenih v prvem sklopu, so bili podlaga za aktivnosti v drugem delovnem sklopu: razvoj ekološko inovativnih poslovnih modelov, usmerjenih v neizkoriščene gospodarske priložnosti. Da bi razvili te nove poslovne modele, je skupina AlpBioEco izvedla interaktivne delavnice, v katerih so sodelovali MSP, grozdi, akademski in drugi družbeni akterji v petih državah AlpBioEco. Nato so bile izbrane najbolj obetavne ideje poslovnih modelov, dva za vsako vrednostno verigo in en transverzalni poslovni model, ki so bili nadalje razviti kot „načrti poslovnih modelov“

Rezultati analize vrednostne verige so na voljo v obsežnem poročilu na spletni strani AlpBioEco:  https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/activities-results/main-activities-results/business-models

Delovni sklop T3 – Validacija konceptov

V tretjem delovnem sklopu je bilo potrjenih in preizkušenih sedem izbranih načrtov poslovnih modelov z namenom preverjanja izvedljivost. Opravljeni so bili  intenzivni intervjuji v manjših skupinah - tako imenovane delavnice fokusnih skupin. Poleg tega je bilo 16 spletnih in terenskih poslovnih obiskov v 6 različnih regijah.

Vsi rezultati preizkusne faze so objavljeni v ekskluzivni brošuri o najboljših praksah, ki je na voljo javnosti: https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/activities-results/main-activities-results/validation-bms

Delovni sklop T4 – Priprava za prenos v oblikovanje politik

Četrti delovni sklop je bil namenjen pripravi smernic za politike, ki temeljijo na informacijah in spoznanjih razvitih v T2 in potrjenih novih poslovnih modelih v T3. To je bilo storjeno z ustanovitvijo 12 regionalnih svetovalnih odborov v podporo projektnim partnerjem v AlpBioEco pri razvoju smernic regionalne politike. Te smernice za izvajanje regionalne politike so na voljo za vse regije AlpBioEco, katerih namen je spodbujati izvajanje izbranih poslovnih modelov v določenih regijah. Poleg tega je skupina AlpBioEco ustvarila smernice za transregionalno in nacionalno strategijo prenosa, kako lahko alpske regije spodbujajo izvajanje inovativnih poslovnih modelov v drugih regijah, državah ali projektih.

Rezultati tega delovnega sklopa so na voljo na spletni strani AlpBioEco:  https://www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/activities-results/main-activities-results/policy-guidelines