04.04.2014

VELIKONOČNA RAZSTAVA IN OGLED IZDELKOV UNESCO NATEČAJA »FESTIVAL POMLADI« IN Ć OLSKEGA UNESCO PROJEKTA »KOZOLCI«

Pomlad se prebija in tako se bliĆŸajo tudi velikonočni prazniki. Ćœe vrsto let dijaki srednje ĆĄole...[more]

Category: Novice na BC Naklo

31.03.2014

MEDNARODNA IZMENJAVA DIJAKOV NORVEĆ KA/SLOVENIJA

V okviru projekta Leonardo da Vinci imamo od  31. 3. – 12. 4. 2014 imamo na izmenjavi dijakinji[more]


31.03.2014

BC NAKLO JE PRIDOBIL ERASMUS LISTINO ZA OBDOBJE 2014-2020

Evropska komisija je BiotehniĆĄkemu centru Naklo v letu 2014 podelila Erasmus listino za visoko ĆĄolst[more]


28.03.2014

MINISTER DR. PIKALO JE OB REGIJSKEM OBISKU VLADE RS NA GORENJSKEM V PETEK, 28. MARCA OBISKAL TUDI NAĆ  CENTER

Ogledal si je ĆĄolsko posestvo in ĆĄolo. Ministru in spremljevalcem smo predstavili srednjo ĆĄolo, viĆĄj[more]


15.02.2014

SPROƠČENO VZDUƠJE ZA INFORMATIVNA DNEVA

Ob lepem sončnem vremenu, so dijaki, ơtudentje, mentorji, učitelji in predavatelji v sproơčenem vzdu[more]


10.02.2014

TRENDI V FLORISTIKI 2014

Za nami so ĆŸe četrti trendi, ki jih je organiziral BiotehniĆĄki center Naklo, tokrat ĆŸe drugič zapore[more]


10.02.2014

PREĆ ERNOV SMENJ 2014

Tudi letos smo zelo aktivno sodelovali na dobro obiskanem sejmu v Kranju, ki poteka na naĆĄ kulturni [more]


10.02.2014

INFORMATIVA -2014

INFORMATIVA 2014 Tudi letos smo se predstavili na letoĆĄnji ĆŸe ĆĄesti Informativi na Gospodarskem raz[more]


17.01.2014

IZOBRAĆœEVANJE ZA VRTNARJE, TRENDI V FLORISTIKI 2014, OSKRBA CVETJA in TRENDI V FLORISTIKI (Quality & Care & Trends)

22. januar 2014: IZOBRAĆœEVANJE ZA VRTNARJE. Na izobraĆŸevanju, namenjenemu vrtnarjem, bo tokratna tem[more]


17.01.2014

IZOBRAĆœEVANJE ZA VRTNARJE, TRENDI V FLORISTIKI 2014, OSKRBA CVETJA in TRENDI V FLORISTIKI (Quality & Care & Trends)

22. januar 2014: IZOBRAĆœEVANJE ZA VRTNARJE. Na izobraĆŸevanju, namenjenemu vrtnarjem, bo tokratna tem[more]


26.12.2013

DIJAKINJI JANA IN NEĆœA IZDELALI JASLICE, KI SO NA RAZSTAVI V RIMU DO 6. JANUARJA

Sabina Ć egula je bila mentorica dijakinjam BC Naklo, ki so izdelale jaslice, katere je nato pos[more]


25.12.2013

PRVIČ KRASIMO OLTAR V BAZLIKI SV. PETRA ZA BOĆœIČ

dr. Sabina Ć egula in Peter Ribič sta dobila povabilo iz veleposlaniĆĄtva RS pri Svetem sedeĆŸu, da tud[more]


24.12.2013

PREDAJA PRIPOMOČKOV SLEPI MAJI

Predaja pripomočkov slepi Maji Ćœe vrsto let skupaj s Turističnim druĆĄtvom Pod Krivo jelko organizir[more]


23.12.2013

URADNE URE

Spoơtovani! Obveơčamo vas, da 27., 30. in 31. 12. 2013 NI URADNIH UR. Hvala za razumevanje.


12.12.2013

Biotehniơki center Naklo prejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti 1. mesto za najboljơe zaključen projekt

BiotehniĆĄki center Naklo je v okviru projektne pisarne prejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti[more]


12.12.2013

BOĆœIČNO NOVOLETNA razstava v graơčini Duplje

Dijaki srednje ơole Biotehniơkega centra, Turistično druơtvo Pod Krivo jelko in Koledniki vabijo na [more]