Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PROJECT RESULTS


O PROJEKTU / ABOUT THE PROJECT        NOVICE / NEWS         KONFERENCA / CONFERENCE         REZULTATI / RESULTS


REZULTAT 1 / OUTPUT 1
•TRAINING NEEDS ANALYSIS REPORT

 

REZULTAT 2 / OUTPUT 2
•PRIROČNIK ZA UČITELJE
•TRAINING GUIDE - TEACHER'S MANUAL

 

REZULTAT 3 / OUTPUT 3
•KATALOG ZNANJA : VERTIKALNE OZELENITVE
•CATALOGUE OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES: VERTICAL GARDENING

 

REZULTAT 4 / OUTPUT 4
•UČBENIK VERTIKALNE OZELENITVE
•TEXTBOOK VERTICAL GARDENING

 

•MOODLE e-učilnica – VERTIKALNE OZELENITVE
•MODDLE e-classroom – VERTICAL GARDENING»Projekt je bil realiziran s pomočjo finančne podpore s strani Evropske komisije. Publikacija odraža le poglede avtorjev, Evropska komisija tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo informacij, ki izvirajo iz te publikacije.«

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."