Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Malta marec 2017


Udeleženeci: Andreja Ahčin, Maja Jarc, Metka Celar, dr. Sabina Šegula

Obdobje: 19. 3. - 25. 3. 2017

Kraj, država: Valetta, Malta

Jezikovna šola, strukturirani tečaj: Easy school of languages, “English language development for teachers and staff working in education A1/A2, B1/B2”

 

OPIS TEČAJA:

pouk je potekal dnevno v dveh sklopih z dvema različnima učiteljema.

V 1. delu  je bil poudarek na izbranih poglavjih slovnice ter konverzaciji.  Metode dela: delo v dvojicah, skupinsko delo, samostojno delo – branje teksta, pisanje krajših sestavkov, reševanje različnih nalog, refleksija.

V 2. delu je bil poudarek na geografskih, zgodovisnkih in kulturnih značilnostih države in primerjava s Slovenijo. Metode dela so bile odvisne od obravnavane teme oz. predavatelja: kratko predavanje, ogled filmskih posnetkov in slik, samostojno ali skupinsko delo s tekstom za utrjevanje dopoldanskih vsebin.