Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

UČBENIK VERTIKALNE OZELENITVE


O PROJEKTU / ABOUT THE PROJECT        NOVICE / NEWS         KONFERENCA / CONFERENCE         REZULTATI / RESULTS


1. UČNA ENOTA - UVOD V VERTIKALNE OZELENITVE - dr. Sarah Milliken / University of Greenwich
Ta učna enota je uvod v predmet. Predstavlja zgodovinski razvoj vertikalnih ozelenitev, vključno z zelenimi fasadami in zelenimi stenami. Predstavljene so prednosti vertikalnih ozelenitev v zunanjem in notranjem okolju, vključno z vplivom na zdravje ljudi in dobro počutje ter okoljevarstvene in ekonomske prednosti. Kratek povzetek razlike med naravnimi in umetnimi ekosistemi poudari pomembnost človeške pomoči v obliki dodajanja vode in hranljivih snovi, da zelene stene bujno uspevajo, prav tako pa je pomembno tudi preprečevanje bolezni in škodljivcev. Vse to je podrobneje predstavljeno v 4. učni enoti. Različne vrste sistemov vertikalnih ozelenitev so predstavljene glede na njihovo relativno trajnost ter njihove življenjske in okoljevarstvene stroške. Učna enota vsebuje tudi pregled različnih vrst substratov in pravilne uporabe le-teh.


2. UČNA ENOTA - POSTOPEK NAČRTOVANJA IN POSTAVITEV VERTIKALNIH OZELENITEV 
- Tomaž Čufer / Humko d.o.o.
Ta učna enota vsebuje osnovno znanje, ki je potrebno za postavitev vertikalnih zelenih sistemov, vključno z zdravstvenimi in varnostnimi ukrepi in razumevanjem, katere lokacije so primerne in katere niso. Podrobno je opisana postavitev zelenih fasad in zelenih sten, vključno z različnimi vrstami konstrukcij (sistem zelene stene), namakalnimi in osvetljevalnimi sistemi. Sledi diskusija o primernih tehnologijah za pripravo vode, vključno s fertilizacijo, filtriranjem in dognojevanjem (oz. fertigacijo).


3. UČNA ENOTA - RASTLINE ZA VERTIKALNE OZELENITVE - Shelley Mosco / University of Greenwich
Ta učna enota pokriva 5 ur teoretičnega in praktičnega dela, vključno z ocenjevanjem študentov. Učna enota je povezana z izbiro rastlin, ki so primerne za različne sisteme vertikalne ozelenitve, in osnovnim znanjem, ki je potrebno za takšno izbiro. Ponuja informacije o območjih prezimne odpornosti rastlin, o tem, katere vrste rastlin in sort lahko uporabimo, ter o drugih dejavnikih za izbiro rastlin. Študije primerov zunanjih in notranjih zelenih sten ponujajo vpogled in premislek glede oblikovanja zelenih sten, ki vključujejo vzdrževanje, zdravje in varnost, okoljevarstvene težave in navodila uporabnikom. 


4. UČNA ENOTA - OSKRBA IN NEGA ZELENIH STEN
 
- Tomaž Čufer, dr. Sabina Šegula, Peter Ribič / Biotehniški center Naklo
Zelene stene so hortikulturni izziv, ki zahteva dobro načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje. Pomembno je, da preverimo kakovost materialov in metod izvedbe skozi sam proces in da smo še zlasti pozorni v prvih mesecih, ko je stena zasajena. Samo redno vzdrževana zelena stena bo na dolgi rok navdušila uporabnika in opazovalce. Da bi primerno skrbeli in vzdrževali zeleno steno, je pomembno, da imamo osnovno znanje o rastlinah in njihovih fizioloških potrebah ter da znamo prepoznati škodljivce in bolezni in primerno ravnati ob pojavu le-teh. 

_____________________________________________________________________________________

AVTORSKE PRAVICE

"Učbenik 'Vertikalne ozelenitve' je intelektualna lastnina avtorjev in projektnih partnerjev Erasmus+ projekta Vertical Plant Life št. 15-202-012669 in se lahko uporablja le v okviru projekta kot primer dobre prakse.

Noben del te publikacije se ne sme razmnoževati, shranjevati v aplikacije in iskalnike ali v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način posredovati brez predhodnega dovoljenja avtorjev in institucij: Biotehniški center Naklo (SI), Univerza Greenwich (GB), Humko, d. o. o. (SI), Terra MBO (NL), Hadlow College (GB).

Vsebina učbenika se lahko uporablja le za nekomercialne namene: osebne,  izobraževalne namene, vključno s poučevanjem, štipendiranjem, raziskavami, kritikami, komentarji in objavami v novicah v primeru pravilnega citiranja avtorjev publikacije in projekta. Vsaka uporaba vsebine te publikacije brez soglasja avtorjev je kršitev avtorskih pravic. Vsebina se na noben način ne sme spreminjati. Komercialna uporaba ali objava besedila, slik ali vsebine publikacije je prepovedana."