Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poklicni standardi


Predmetnik in poklicni standardi

PODATKI O SPREJEMU, RAZVRSTIVI   IN NADOMEŠČANJU ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Ime študijskega programa

NARAVOVARSTVO

Razvrstitev po KLASIUS-u (SRV)

16101 Višje strokovno izobraževanje/ višja strokovna izobrazba

Razvrstitev po KLASIUS-u (P)

8520 Naravno okolje in divje živali (podrobneje neopredeljeno)

Sprejem študijskega programa

Na predlog Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje (119. seja, dne 9. 10. 2009) je minister, pristojen za šolstvo, sprejel prenovljeni študijski program. Pravilnik o njegovem sprejemu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2010.

Nadomeščanje študijskega programa

Nov študijski program se postopoma uvaja od študijskega leta 2010/11.

Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) je sprejet z uredbo vlade RS, ki je ob­javljena v Uradnem listu RS št. 46/06, in obsega dva podsistema: Klasifikacija vrst aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-SRV) in Klasifikacija področij aktivnosti/izidov izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS-P).

POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PRIPRAVLJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM

Ime poklicnega standarda

Objavljeno v Uradnem listu RS št.:

Skrbnik/skrbnica naravnih ravnovesij

85/ 2007

Skrbnik/skrbnica naravnih vrednot in ekoremediacij

85/ 2007

Tehnolog upravljalec/tehnologinja upravljalka alternativnih virov energije

85/ 2007

Nadzornik/nadzornica na zavarovanih območjih

85/ 2007

Predmetniki in katalogi znanj za vse predmete so dostopni na spletnih straneh http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.