Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Poklicni standardi


Predmetnik in poklicni standardi

Študijski program obsega module/predmete, ki omogočajo pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za krajinsko vrtnarstvo pridobi, kdor uspešno zaključi naslednje module:

Št.

Ime modula

Kreditne točke

M5

Krajinsko vrtnarstvo

20

 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Strokovni sodelavec/ strokovna sodelavka za vrtnarsko tehnologijo pridobi, kdor uspešno zaključi naslednje module:

Št.

Ime modula

Kreditne točke

M4

Tehnologija hortikulturnih rastlin

20