Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

DREVO=ŽIVLJENJE


DREVO = ŽIVLJENJE: cenovno dostopna in čista energija

 

Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO = ŽIVLJENJE se bori proti neenakosti, revščini in varovanju skupnega planeta. S pomočjo vzgojno-izobraževalnih ustanov vzgajajo, ozaveščajo in usposabljajo naše mlajše generacije, da se aktivno vključijo v dogajanje in strmijo k trajnostnemu razvoju. V letošnjem letu je osrednja tema projekta čista voda in sanitarna ureditev.

 

Biotehniški center Naklo – Srednja šola v tem projektu sodeluje že nekaj let. V letošnjem šolskem letu 2022/ 2023 sva sodelovala Tomo Romšek in Ana Kavčič Karničar z poklicno tehničnega programa smeri vrtnar (2. D) in tehničnega programa Hortikulturni tehnik (2. F). Skupno je sodelovalo 11 dijakov pri urah praktičnega usposabljanja.

 

Med učnim procesom smo si poleg ogledali možnosti za cenovno dostopno energijo ter proučevali zmanjšanje porabe energije v Sloveniji za namen hortikulture in kmetijstva. Ob koncu smo prišli do zaključka, da brez energije intenzivnega vrtnarstva ne bi bilo. Seveda pa lahko nekatera dela naredimo tudi brez uporabe le-te.

 

V ta namen so pri profesor Tomu Romšku obrezovali grmovnice in živo mejo z ročnim škarjam, kjer so krepili tudi motorične spretnosti, ki vse pogosto izgubljajo pomen. Pri profesorici Ani Kavčič Karničar so sodelovali pri setvi različne zelenjave in pikiranju le-te, kjer so poizkušali uporabiti čim manj energentov.

 

Za ta namen so naredili tudi raziskovali in naredili predstavitve, ki so jih v zimskem obdobju drug drugemu predstavili. Hkrati smo si ogledali tudi nekaj kratkih video predstavitev o trajnostni rabi energije za namen vzgoje in izobraževanja.

 

Mentorja: Ana Kavčič Karničar in Tomo Romšek