Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Likovni natečaj 2010


REZULTATI NATEČAJA "NAŠI KOZOLCI" 2010


LIKOVNI NATEČAJ ‘’NAŠI KOZOLCI’’

BC Naklo – Srednja šola sodeluje v nacionalnem UNESCO projektu Dediščina v rokah mladih. Poleg ostalih dejavnosti, ki jih opravljamo razpisujemo:

LIKOVNI NATEČAJ ‘’NAŠI KOZOLCI’’

PRAVILA NATEČAJA:

Na likovnem natečaju lahko sodelujejo:

-      varovanci vzgojno-varstvenih zavodov
-      učenke in učenci osnovnih šol
-      dijaki in dijakinje srednjih šol.

- Vsaka šola lahko pošlje največ 15 likovnih del.

- Dovoljena so likovna dela do formata A3 !

- Dovoljene so vse likovne tehnike.

- Na hrbtni strani likovnega dela s tiskanimi črkami izpišite naslednje podatke:

-      ime in priimek avtorja, razred/oddelek
-      starost
-      naslov likovnega dela
-      ime in priimek mentorja
-      točen naziv in polni naslov šole
-      elektronski naslov šole oz. mentorja

Zadnji rok za oddajo del je: 22.3.2010. Likovna dela pošljite na naslov:

Biotehniški center Naklo – Srednja šola
Strahinj 99
4202 Naklo

S pripisom '' Likovni natečaj ''

Prispela dela bo ocenila TRIČLANSKA STROKOVNA KOMISIJA: 23.3.2010 .

- Kriteriji ocenjevanja: izvirnost likovnega izražanja, všečnost, likovna in oblikovna izvedba, izvirnost motiva

- Rezultati bodo objavljeni na spletni strani BC Naklo.

- Avtorji prvouvrščenih likovnih del v posameznih starostnih skupinah prejmejo potrdilo o sodelovanju in knjižno nagrado po pošti.

- Mentorji prejmejo potrdilo o sodelovanju po pošti.

- Likovnih del avtorjem ne bomo vračali.

 Dodatne informacije na elektronski naslov:  boris.urhping@guest.arnespong.si


PRIJAVNICA ZA LIKOVNI NATEČAJ ‘’NAŠI KOZOLCI’’