Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dediščina v rokah mladihDediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik

UNESCO nacionalni projekt Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik Festival jaslic

Namen projekta: Ohraniti kulturno dediščino tradicionalnega praznovanja Božiča kot nekoč, predstaviti delo naših dijakov javnosti, izboljšati kakovost izvajanja praktičnega pouka, vnesti dodatne vsebina v učni kurikulum, promovirati programe naše šole, se povezovati z drugimi šolami.

Projekt medkulturnega dialoga Festival pirhov 2008, ko ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport in se vključuje v okvir nacionalnega projekta UNESCO Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik, se je aktivno začel z razpisom festivala pirhov. V času od 4.2. do 6. 3. 2008 so se v različnih tehnikah izdelovali pirhi. Na festivalu pirhov smo povabili k sodelovanju preko 400 vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov. Razpis je bil oblikovan tako, da so bile tri ocenjevalne kategorije in sicer vrtci, osnovne šole in srednje šole skupaj z dijaškimi domovi. Povabila k sodelovanju so dobile tudi vse dvojezični vrtci in  šole v tujini, saj smo naslove dobili preko Slovenske matice. Odziv na prvi festival pirhov je bil dober. Sodelovalo je 6 vrtcev, 11 osnovni šol in 11 srednjih šol. Sam festival je združil več narodnosti, saj so sodelovali malčki iz dvojezičnega vrtca iz Avstrije, učenci iz dvojezične šole Dobrovnik, ki je ob meji z Madžarsko, srednji šoli iz Hrvaške in Bosne in Hercegovine, kasneje pa so se nam pridružili tudi gostje iz Romunije.

 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj je bilo 14.3. 2008 na slavnem odprtju 6. mednarodne velikonočne razstave na BC Naklo – Srednji šoli. Med nastopajočimi so bili gostje iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, pritrkovalci iz Stahovice in naši dijaki. Poudarek je bil na različnosti kultur, samospoštovanju in medkulturnem dialogu.