Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

O ProjektuO PROJEKTU:

Seme, ki je certificirano kot organsko, mora izpolnjevati enake standarde kakovosti kot na konvencionalni način pridelano seme. Prav posebno skrb in testiranja, moramo pri ekološko pridelanem semenu posvetiti boleznim, ki se širijo skupaj s semenom. V okviru tega projekta bomo testirali več načinov razkuževanja semena, kateri bo v soskladju z regulativo o ekološki pridelavi.

 

Projekt bo sledil načelom standardov ekološkega žlahtnjenja rastlin v okviru IFOAM (Inernational Fereration of Organic Agriculture Movements), kateri je, proizvodnja rastlin, katera povečujejo možnost ekološkega kmetijstva in biotske raznovrstnosti. Ekološki način pridelave rastlin in semena je celovit pristop, kateri upošteva naravne poti križanja in kateremu je osnova da rodovitna rastlina vzpostavi učinkovito povezavo z živo zemljo.

 

V okviru tega projekta bomo skupaj s Švicarskim partnerjem dosegli napredek pri razumevanju ekološkega pridelovanja in hranjena semena z vidika:

-    zadovoljive kaljivosti shranjenega semena,

-    zaščiti semena pred njihovim propadom,

-    načinu njihovega kratkoročnega shranjevanja,

-    primernosti različnih varietet za lokalne pridelovalce,

-    ohranjanju naravne dediščine,

-    žlahtnjenja rastlin na ekološki način,

-    izmenjave semen med pridelovalci na lokalni, državni in tudi meddržavni ravni,

-    širjenje zavedanja o pomembnosti hranjenja semen,

-    doseganje osnovnih korakov k večji lokalni samooskrbi ter biodiverziteti rastlin primernih za prehrano ljudi.

 

Pri zasnovanju projekta smo upoštevali, da je pri ekološki pridelavi in hranjenju semen vse znanje in pa razvoj v tesni povezavi s ekološkimi pridelovalci. Ciljne skupine v tem projektu so tako predvsem dijaki (cca. 50), študentje (cca. 30), ekološki pridelovalci hrane (cca. 20) ter druge interesne skupine, katere bi se rade podučile o pomembnosti na ekološki način pridelanega in hranjenega semena. Posredovanje znanja o ekološki pridelavi in hranjenju semena je ključnega pomena za krepitev zmogljivosti ekoloških pridelovalcev za inovacije.

 

Projekt ekološke pridelave in hranjenje nekaterih pomembnih kmetijskih rastlin bo prispeval k:

-    začetku ozaveščanju ljudi o pomenu pridelave in hranjenju na ekološki način pridelanega semena,

-    iskanju različnih načinov razkuževanja semena, kateri sovpada z regulativo EU ekološke pridelave,

-    izobraževanje Slovenskih strokovnjakov (tudi iz strani Švicarskega partnerja) in prenos informacij na ciljne skupine,

-    povezovanje ekoloških pridelovalcev in strokovnjakov za pridelavo boljših varietet, prilagojenih na okoljske razmere,

-    mreženje ekoloških pridelovalcev semena z namenom izmenjave različnih semen,

-    vzpostavitev prehodne semenske banke (hranjenje semena do enega leta) z namenom prehoda na vzpostavitev kratkoročne in daljnoročne semenske banke,

-    začetek shranjevanja in vzpostavitev baze podatkov o hranjenih lokalnih na ekološki način pridelanih sort z možnostjo razširitve na širše območje,

-    elaborat za vzpostavitev laboratorija za preverjanje kvalitete semena pred vstopom v semensko banko.