Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

CoreFuture - razpisProjekt:

CoReFuture – Competent Ready for Future Expectations
Kompetentnost – ključni dejavnik prihodnjega delovanja šolskega osebja

Razpis:

Mobilnost šolskega osebja KA101 (Razpis 2019)
Program Erasmus+ 

 

1) Namen projekta:

Namen projekta CoReFuture je omogočiti šolskemu osebju pridobivanje ključnih in poklicnih kompetenc s strokovnim usposabljanjem v tujini.

 

2) Število mobilnosti:

 

3) Trajanje mobilnosti v tujini: 

 

4) Organizacija in kraj izobraževanja:

Organizacije, ki ponujajo strukturirane tečaje izobraževanja in usposabljanja v okviru programa Erasmus+ v tujini.

 

5) Udeleženci usposabljanja so lahko:

 

6) Vsebine izobraževanj:

 

Zaključek projekta:

Vsa izobraževanja morajo biti zaključena do 31.8.2020.

 

Oddaja vloge in trajanje razpisa:

Kandidati izpolnijo priloženo vlogo: Razpis 2019 – Mobilnost šolskega osebja KA101 za projekt: CoReFuture – Competent Ready for Future Expectations. Izpolnjene vloge oddajte vodji projektne pisarne Nuši Levičnik.

 

Razpis je odprt od 23.10.2019 do 20.11. 2019.

 

Izbor kandidatov:

Komisija bo upoštevala:

 

Odločanje in obveščanje o izboru:

Komisija bo prispele vloge pregledala ter na podlagi kriterijev izbora ocenila vloge. Rezultate izbora bo sporočila v roku 7 delovnih dni.
 

Načrtovanje dejavnosti mobilnosti:

1) Pred mobilnostjo:

2) Po mobilnosti:

 

 

Za pomoč pri iskanju izobraževanj in usposabljanj:

 

School Education Gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

 

 

 

 

 

Datum: 22.10.2019