Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Rezultati


V projektu so nastali zelo raznoliki rezultati.

LOGOTIP PROJEKTA - Na osnovi šolskih natečajev smo izbrali skupen logotip, ki ga je izdelal dijak Znanstvenega liceja Franceta Prešerna.

VODNIK ŠESTIH PRIMEROV DOBRE PRAKSE  z naslovom "Vključitev aktivnih medpredmetnih pristopov pri poučevanju naravoslovja v gimnazijskih programih". 

Primera dobrih praks z BC Nakla: Preživetje in naravoslovje v Udimborštu, Jogurt

Primera dobrih praks z ZG/ZRG za Slovence: Očarljiva fizika, Poiskusi s plini

Primera dobrih praks z Znastvenega liceja Franceta Prešerna: Iz izvira Timava do morja v Devinu, Plastika ob morju

SLOVAR NARAVOSLOVNIH IZRAZOV - V njem so dijaki predstavili strokovne naravoslovne izraze v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, imena rastlin in živali tudi v latinskem jeziku. 

Prvi slovar:  http://joom.ag/jatY

Drugi slovar: https://joom.ag/PDIa

Tretji slovar: https://view.joomag.com/slavit-trst/M0272878001558323394

eTwinning projekthttps://twinspace.etwinning.net/47273/home

MAPA UČNIH DOSEŽKOV - Vključeni dijaki so izdelali osebno mapo učnih dosežkov. 

POTUJOČA RAZSTAVA  - Razstava je nastala na učni mobilnosti v Trstu, nato je potovala v Naklo in Celovec. 

STROKOVNI ČLANKI - javno smo predstavili 3 strokovne članke. Članek 2Naravoslovje in preživetje v Udin Borštu" je bil objavljen v strokovni reviji geografija v šoli. Na mednarodnem festivalu "Ko učim, gradim" smo predstavili dva članka, "Od raziskovanja na obali do terminološkega slovarja" in "Razvoj kompetenc v projektu SLAVIT".

 

 


Slovar naravoslovnih izrazov


Naravoslovne delavnice SLAVIT


Mape učnih dosežkovPotujoča razstava