Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Zvon želja


ZVON ŽELJA

 

Ko sem potegnil vrv sem si zaželel, da bi imel veliko sreče in bi uspešno končal srednjo šolo. Ob vzponu na Šmarno goro, pa nisem imel posebnih občutkov, kljub temu, da je zgodovinsko pomembna vzpetina.

Matevž Globočnik

 

Zaželela bi si srečo in ljubezen v življenju. Izlet je bil v redu. Moj pes je šel na sprehod. Bil je dober razgled – z vrha smo videli samo meglo. Imeli smo se fino.

Jerca

 

Zaželela sem si, da bi bile dobre koline. Splošen vtis je bil dober. Bilo je veliko smeha.

J. K.

 

Zaželel bi si, da ne bi bilo lakote na svetu.

 

 

Zaželel bi si, da mi zvonec ne pade na glavo, ko zvonim. Šmarna gora je zelo dober kraj za rekreacijo.

 

Zaželela bi si, da bi mi očka kupil tractor John Deere.

 

Moja želja je bila, da bi končala srednjo šolo. Športni dan je bil zanimiv in poučen. Vzpon je bil tudi naporen. Družba je bila dobra, zato smo se tudi nasmejali.

A. P.

 

Športni dan na Šmarno goro se mi je zdel zanimiv, sajsmo ubili dve muhi na en mah. Poleg tega, da smo izvedeli zanimivo zgodovino o Šmarni gori, smo tudi hodili.

Polona Štefe

 

 

WISHING BELL

 

When I pulled the rope I wished fortune and that I finish the secondary school.

When climbing Smarna gora I didn't have any special feelings, although this was a historically significant mouintain.

Matevž Globocnik

 

I wish fortune and love in my life. The trip was good. My dog had a walk. On the top there was a good view – we saw just fog. We had a great time.

Jerca

 

I wish good pork and sausages.(this was ancient pilgrimage wish)

J. K.

 

I wish no famine in the world.

 

 

I hoped that the bell wouldn't fall on my head.

 

I wish my dad buys me John Deer tractor.

 

Ma wish was to finish the secondary school. Sporting day was interesting and educational. Climbingwas tiring. Students were in good moodand we laught a lot.

A. P.

 

This sporting day was interesting. We did two things in the same time. We goot familiar with an interesting story and we walked a lot.

Polona Stefe