Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Bled 5.6.07


Ekskurzija na bled in sprejem pri graščaku

POROČILO – BLED

 

DATUM: 5. junij 2007

DEJAVNOSTI

Dijaki iz različnih razredov so se udeležili ekskurzije na Bled. Na poti do Bleda so v avtobusu poslušali kratko predstavitev zgodovine blejskega gradu ter legendo o nastanku Blejskega jezera. Ogledali so si blejski grad in muzej v njem. Na gradu nas je sprejel graščak s svojo druščino. Predstavil je posebnosti življenja na gradu. Prikazali so nam srednjeveške plese in nekateri dijaki so imeli možnost zaplesati. Graščak in njegov služabnik sta se mečevala. V grajski kleti smo si ogledali zbirko vin ter lastnoročno napolnili dve steklenici merlota. V gostišču smo nato preizkušali srednjeveške jedi.

CILJI

spoznavanje značilnosti srednjeveškega gradu

spoznavanje srednjeveških plesov, oblačil, mečevanja, plesa in načina življenja ljudi

spoznavanje in poizkušanje srednjeveške kuhinje

dijaki na izbrano temo pripravijo pisno ali fotografsko poročilo

 UDELEŽENCI

UčiteljI: Bernarda Božnar, Andreja Ahčin, Marcela Koren, Andreja Lampič, Maja Jarc in Helena Golubovič

51 dijakov

 STROKOVNI SODELAVCI

Rado Mužen in Igralska skupina viteza Lambergerja

sodelavci na blejskem gradu

 

Dejavnost je finančno podprla Evropska komisija preko Agencije Socrates.

 

 

  


Blejski grad nekoč

 

Leta 1004, ko je nemški cesar Henrik II. podaril blejsko posest briksenškemu škofu Albuinu, je stal na kraju današnjega gradu prav verjetno samo romanski stolp, ki ga je varovalo obzidje proti položnemu grebenu grajskega hriba. V zrelem srednjem veku so dogradili še stolpe in izpopolnili utrdbeni sistem. Zanimiv je vhod skozi zunanje obzidje z gotskim lokom in dvižnim mostom čez zdaj zasuti jarek. Poslopja, dograjena v baročni dobi, so končala arhitektonski razvoj grajskega kompleksa. Razvrščena so okoli dveh dvorišč:

- ob spodnjem so bila gospodarska poslopja,

- ob zgornjem pa stanovanjski prostori.

Dvorišči je povezovalo stopnišče sredi baročnega trakta. Najzanimivejša od ohranjenih stavb je prav gotovo kapela na gornjem dvorišču, posvečena škofu sv. Albuinu in sv. Ingenuinu. Nastala je v 16. stoletju, okrog leta 1700 so jo barokizirali in v celoti poslikali z iluzionističnimi freskami.  Ob oltarju sta upodobljena donatorja blejske posesti, nemški cesar Henrik II. in njegova žena Kunigunda.

 

Blejski grad danes

Urejen je kot razstavni objekt. Prostori v reprezentančnem traktu ob kapeli, ki je najbolj zanimiva stavba, prikazujejo najstarejšo zgodovino Bleda vse od prvih izkopanin in ter grad po posameznih stopnjah zgodovinskega razvoja s takrat značilno opremo. Oprema ni z Blejskega gradu, je pa pomembna za ilustracijo stanovanjske kulture v obdobjih, ki jih je preživel. Poleg muzeja na gradu lahko obiščete grajsko tiskarno, grajsko klet in grajsko zeliščno galerijo, restavracijo ali si ogledate multi vizijo. Blejski grad privlači obiskovalce tako s svojo starostjo, slikovito arhitekturo kot z nepozabnim razgledom na Blejsko jezero ter širšo okolico Gorenjske. Grajsko razpoloženje v poletnih mesecih popestri graščak s svojim obiskom ter lokostrelskim turnirjem.     

 

Bled castle in the past

 

It is quite probable that in 1004, when the German Emperor Henrik II gave the Bled estate to Bishop Albuin of Brixen as a gift, only a Romanesque tower stood in the place of the present day castle, protected by walls facing the gentle slope of the castle hill. In the late Middle Ages more towers were built and the fortifications were improved. The entrance through the outer walls, with a Gothic arch and a drawbridge over the now filled-in moat, is an interesting aspext to view.

Other buildings which were additionally constructed in the Baroque period, completed the architectural development of the castle complex. These are arranged around two courtyards: the lower one containing outbuildings and the upper one residential quarters. The two courtyards were connected with a staircase in the middle of the Baroque wing.

The most interesting of all the preserved buildings is certainly the chapel on the upper courtyard, which was consecrated to the Bishops St. Albuin and to St. Ingenium. It was built in the 16th century, and was renovated in the Baroque style around 1700, when it was also painted with illusionist frescoes. Next to the altar there are paintings of the donors of the Bled estate, the German Emperor Henrik II and his wife Kunigunda. Fragments of the rib vaults from the ruined Gothic arch are built into the wall of a room from the neighbouring wing, nowadays the site of the museum. Numerous coats of arms painted in the fresco technique or carved in stone, decorate individual castle buildings. 

 

Bled castle today

The castle is now arranged as an exhibition area. The display rooms near the chapel, a most interesting building, present the ancient history of Bled from the first excavations, and the castle in individual stages of its historical development with furniture, characteristic of those times. Although these pieces are not originally from Bled Castle, they are important as an illustration of the style of living in the historical periods presented. You can also visit  printing works, castle cellar, herbal gallery, restaurant, souvenir shop and see multivision. Bled castle attracts visitors not only with it sage and picturesques architecture but also for the unforgettable view of the lake and the wider area of Gorenjska and the Julian Alps. In summer  months, the castle atmosphere is enlivened by the visit of a count and an archery tournament, and on warm summer nights, visitors are drawn by concerts of classical music under the starry skies.