Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Srednjeveške delavnice


SREDNJEVEŠKE DELAVNICE

LOČNE FIBULE

 

V četrtek nam je profesorica za umetnost povedala, da bomo pri uri umetnosti dobili obiske, kaj več pa nam ni hotela povedati.

Vsi smo z nestrpno čakali, kdo bo prišel.

Čez nekaj časa je skozi vrata stopila gospa Nataša Robežnik. Povedala nam je, da prihaja iz Gorenjskega muzeja, kjer je njihov trenutni projekt Zlata doba Karnija in v to področje spada tudi ločna fibula, ki so jo odkrili v enem izmed ženskih grobov. Služila naj bi kot kos nakita, ki je krasila obleko, danes pa bi temu rekli broška-sponka. Vendar pa ni prišla s tem namenom da nam razlaga vse o fibulah in o zgodovino, dobili smo tudi  nalogo.

Gospa nam je prinesla odlitke, ki naj bi ponazarjali fibule, pokazala nam pa je tudi pravi original in kakšne barve je nakit. Nato smo dobili različne barve in delo se je pričelo. Vsako minuto so se barve spreminjale in si lahko samo opazoval, kaj nastaja pod rokami sošolcev, z eno besedo povedano, smo se igrali z barvami. Bili smo pohvaljeni tako od profesorice kot gospe. Naše izdelke pa bodo tudi razstavili.

 

Leta 366 so Alemani prečkali zamrznjeno Rono in napadli Rimski imperij. Pri podajanju zgodbe o zgodovini poselitve slovenskega ozemlja pa pogosto pozabimo tudi na vdor Germanov.

Tudi razstava Zlata doba Karnija, ki jo je Gorenjski muzej na ogled postavil v Mestni hiši v Kranju še toliko pomembnejša. Gre namreč za predstavitve najdb iz grobov, ki so jih v zadnjih dveh letih odkrili v Lajhnu v Kranju in ki izvirajo iz približno iz 6. in 7. stoletja.

Zanimivo je, da arheološkega najdišča niso našli arheologi  temveč pa Elektro Gorenjska ki je pri menjavi kabelske napeljave naletela na zanimivo kulturno plast. In prav v tem delu so našli grob ženske, ki je bila okrašena z raznim nakitom in med njim je tudi fibula.

Arheologi pa opozarjajo, da niso pomembni le najdeni predmeti temveč tudi način njihovega nošenja. Način, kako so jih nosili, priča o tem, da so na našem ozemlju živela zahodno germanska plemena - Alemani. Nakit, s katerim so odeli svoje pokojnike, je imel simboličen pomen; varoval naj bi jih pred zli duhovi.

 

Delo pri umetnosti me zelo veseli in taka raznolikost pouka še popestri vse skupaj. Upam da bomo imeli še kakšno tako priložnost, saj je bila vsem zelo všeč.

 

Anita Rotar, 1.Č

 

DELAVNICA IZDELAVE PASU

Četrtek, 11. 1. 2007

V četrtek 11. 1. 2007 je na našo šolo prišla umetnostna zgodovinarka Nataša Robežnik iz Gorenjskega muzeja. Prišla je z namenom, da nam predstavi zgodovino poselitve slovenskega ozemlja in zgodovino Alemanov. Na podlagi tega je 1.F razred izdeloval usnjene pasove, kateri so imeli na podaljšku pasu obešene jagode (pisane perlice). Najpomembnejše najdišče je Lajh v Kranju, kjer so našli večino predmetov. Pokazala nam je tudi kopije najdenega nakita. Pasovi so bili značilna noša Alemanov v 6. in 7. stoletju,  nosile so jih predvsem ženske. Kot zanimivost pa je to, da gumbov še niso poznali, namesto njih so uporabljali broške.

JERCA ZAVERL, 1.f

 

 

 

 

FIBULAS

 

On Thursday our Art teacher told us that somebody was coming and she did not want to tell us more. We were very excited about the visitor.

After a while Mrs. Nataša Robežnik came. She represented Gorenjski muzej. Their current exhibition is  The Golden Era of Carnium. They found a fibula in one of the female grave which belonged to this period. It was a kind of jewellery, a brooch. But our visitor did not came only to explain history, we also got a task. She brought some casts that showed fibulas, the original and the colours of the jewellery. We got different colours and our work began. The colours were changing every minute and we just watched what was coming of it. We were playing with colours. Our teacher and visitor were very pleased. These products will be exhibited.

 

In 366 Alemans crossed the frozen Rhone and attacked The Roman Empire. We often forget about  the invasion of  Germans when we talk about the history of settlement of Slovene territory.

The Golden Era of Carnium is exhibited in the city hall in Kranj and it shows finds from the graves which have been discovered in Lajhen in Kranj. They originated from the 6th and 7th century. It is very interested  that those finds were not found by archaeologists but workers who were changing cable appliances. In this part they found the grave of a woman with different pieces of jewellery and also the fibula. The archaeologists say that not only the found objects count but also their way of wearing them. It shows that in Slovene territory West German tribes lived. The jewellery that dead people wore had a symbolic meaning, the protection against evil ghosts.

 

I am very interested in Art and variety in lessons makes it even more interesting. I hope we will have more similar lessons because we like it very much.

 

Anita Rotar, 1.Č

 

 

THE BELT MAKING WORKSHOP

 

Thursday, 11th January

 

On Thursday 11th January 2007 the art historian from Gorenjski muzej Mrs. Nataša Robežnik visited our school. She presented the history of settlement of Slovene territory and Alemans. The class 1.F was making leather belts with coloured pearls on the lengthening piece.

The most important site is Lajh in Kranj where the majority of the finds were found. We were also shown the copies of the jewellery. The belts were typical for Aleman’s women in the 6th and 7th century. It is very interesting that they did not wear buttons, but brooches.

JERCA ZAVERL, 1.F