Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

MENJAJ BRANJE IN SANJE


Gimnazija Ledina organizira nacionalni proket, s katerim želijo vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Sodelujoči v projektu prinesejo vsak po eno knjigo, ki so jo prebrali in so jo pripravljeni podariti literarnemu prijatelju. V knjigo zapišejo misel ali citat, ki ga posvetijo bodočemu bralcu knjige. Svoje sporočilo lahko tudi narišejo.

V šolski knjižnici imamo vse šolsko leto postavljen kotiček za izmenjavo knjig v okviru projekta. V tem šolskem letu smo zamenjali 20 knjig. Sodelovali so dijaki, študentje in profesorji.

 

Nekaj naslovov knjig in njihova posvetila:

R. TREMAIN: TRENUTEK ODLOČITVE (Naj vas spremlja sonce.)

P. PULLMAN: JANTARNI DALJNOGLED (Branje je učenje za življenje J)

R. LUDLUM: DVOJČKA TEKMECA (Bolje bo…slabše tako več ne more biti.)

S. KINSELLA: MALA STRASTNA ZAPRAVLJIVKA (Branje odpira nov svet.)

K. FOLETT: BOMBA (Words are powerful. They have a power to save life or to take it.)

E. LOWELL: A WOMAN WITHOUT LIES (from my friend to you – pasionate reader)

J. AUSTEN: PREVZETNOST IN PRISTRANOST (Izkušnja je vsota naših razočaranj.)

N. ROBERTS: MAŠČEVANJE V SMRTI (Več generacij, različne kulture in pogledi na življenje …)

L. BESSON: ARTUR IN MINIMOJČKI (Sedi in se opajaj s svojim življenjem (D. Vallcott))

M. CABOT: PRINCESKIN DNEVNIK (Vzemite si čas za uživanje v smehu, dobri zgodbi, dišeči kavi in družbi prijateljev.)

 

Urška Simjanovski,

knjižničarka in izvajalka projekta