Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Priznanja in listine


Jabolko kakovosti 2016 - Slovenski štipendijski sklad NFM in EGP - 3.mesto

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja so 7. decembra 2016 v Hotelu Union v Ljubljani podelili nacionalne nagrade JABOLKA KAKOVOSTI 2016. 

BC Naklo je prejel priznanje za 3. mesto v programu Slovenski štipendijski sklad NFM in EGP. 

V okviru projekta We open and share our worlds »WOW« smo izvedli sklope izobraževanj za učitelje strokovnih modulov v naravovarstvu in živilstvu, učitelje splošnih predmetov in zaposlene iz uprave.

Več o projektu: www.bc-naklo.si/projekti/mednarodne-izmenjave/zaposleni/nfm-wow/


Erasmus+ listina za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Za obdobje 2015-2020 smo pridobili Erasmus+ listino za mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, s katero omogočamo mednarodno mobilnost dijakov in učiteljev srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja.


Erasmus+ listina za terciarno izobraževanje

Erasmus+ listina za terciarno izobraževanje omogoča mobilnost študentov za prakso vseh višješolskih programov Biotehniškega centra Naklo. 

Več na http://www.bc-naklo.si/visja-sola/

ERAPLUS-ECHE SI NAKLO01


Jabolko kakovosti

Jabolko je eden najmočnejših simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in védenja. Nekoč je bilo odkrivanje znanja o vsem absolutnem greh. Danes nam jabolko služi kot simbol napredka, svobodne volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega.

Vsaka mobilnost in sodelovanje v mednarodnem okolju pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika, novega sveta in znanja. V tem smislu je jabolko pravi simbol mednarodne mobilnosti in projektov, zato na CMEPIUSu najboljšim podeljujejo jabolka kakovosti.

V letu 2013 smo prejeli Jabolko kakovosti za projekt Alternativni viri energije in njihova uporaba v hortikulturi. Več o projektu na http://www.bc-naklo.si/projekti/mednarodne-izmenjave/arhiv/grundtvig/


Evropska listina kakovosti 2007

V letu 2007 smo prejeli priznanje Evropske listine kakovosti za decentraliziran projekt v okviru akcije Comenius: L@NDSCAPES: PROTECTED LANDSCAPE AREAS IN EUROPE