Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Trajnostna mobilnost dijakov


Akcija: Dijaki dijakom za varno mobilnost v srednjih šolah

Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu.

Tudi naši dijaki so se vključili v projekt Dijaki dijakom  za varno mobilnost pod mentorstvom Neža Čimžar, koordinatorice projekta na šoli, saj želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti in širiti zavest tudi med vrstnike na naši šoli. V ta namen smo ustanovili na šoli klubov Dijaki za varno mobilnost, v katerega se lahko vključijo dijaki naše šole.