Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Aktivnosti projekta Deblo


Usposabljanje na kmetijskem gospodarstvu Turnšek, 16.3.2022
 

V okviru projekta EIP Deblo++ smo projektni partnerji dne 16. 3. 2022 izvedli delavnico KMG Turnšek v Lokrovcu pri Celju.

Partner Biotehniška Fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, je na izbrani gozdni parceli 44, na gozdnogojitveni vroči točki 2 (K.O. 1075, KMG Turnšek),  pripravil teoretični in praktični del delavnice na temo izbir in situacijskega redčenja pri odkazilu dreves.

Na robu raziskovalne ploskve namenjene delavnici, je najprej dr. Dušan Roženbergar predstavil glavne značilnosti izbiralnega in situacijskega redčenja, njune prednosti in slabosti ter sam potek delavnice. Nato je Blaž Fricelj opisal stanje na gozdnogojitveni točki 2 ter predstavil cilje gospodarjenja in načrtovane ukrepe.

Udeleženci smo se nato razdelili v dve skupini, ki sta ju vodila dr. Dušan Roženbergarja in Tomaž Adamič. Vodji sta naštela kriterije, na podlagi katerih se odločamo, da je posamezno drevo izbrano. Nato sta na primerih prikazala, na kakšen način poteka odkazilo drevja, kar v praksi pomeni, da gozdar s sprejem in sekiro označi drevo, ki bo posekano. Za namen delavnice smo odkazana drevesa beležili na tablični računalnik.

V nadaljevanju delavnice smo po posameznih delih raziskovalne ploskve udeleženci določili, katera drevesa so izbranci oziroma nosilci prihodnjega sestoja in katera so jim v prihodnosti konkurenčna drevesa (t.i. konkurenti). Naše odločitve smo beležili v tablični računalnik in jih na koncu tudi analizirali. Opazna je bila razlika v odkazilu dreves pri izbiralnem in situacijskem redčenju – pri slednjem smo izbrali dosti manj dreves za posek. S tem smo tudi udeleženci razumeli glavno razliko med obema načinoma redčenja v razvojni fazi letvenjak.

Na kmetiji Turnšek smo v nadaljevanju spoznali zasnovo in namen aplikacije, ki jo bomo izdelali v okviru projekta EIP Deblo++ ter si ogledali demonstraciji gozdarske mehanizacije projektnih partnerjev Robust d.o.o. in Prochrome Comp d.o.o.

Tekst in fotografije: dr. Tadeja Primožič

 
Predstavitev gozdnogojitvenih točk na kmetiji Gantar, 23.6.2021