Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

V starem iščem novo


Setev zelišč v lončke in vrt

Z 10 dijaki 2.C programa smo pri modulu Pridelovanje zelenjave v zavarovanem prostoru izdelali lesene in glinene lončke v katere smo sejali zelišča. V jesenskem času smo frezali vrt, da bodo ta zelišča posejana v lončke boljše uspevala. V letošnjem letu bomo zelišča sejali na zunanje površine nekoliko kasneje zaradi vremenskih razmer, in sicer konec aprila ali začetek maja.

Mentorica: Ana Kavčič
Uporaba odpadne embalaže v nasadkih

V tretjih letnikih poklicnih programov smeri cvetličar, vrtnar in slaščičar smo se pri strokovno teoretičnem modulu Varstvo okolja z osnovami trajnostnega razvoja povezali s praktičnim poukom in ustvarjali z odpadnimi embalažami in različnimi vrstami odpadnega papirja in časopisa. Kot odpadno embalažo smo uporabili odslužene plastenke, konzerve in tetrapake. Že pri pouku smo se pogovarjali o reciklaži, reciklirali papir in se podali tudi v reciklažo odslužene embalaže. Pri dekoraciji smo uportabljali tudi naravne materiale. S tem smo zmanjšali količino odpadkov, hkrati pa pridobili okrasne dekorativne lončke. Naučili smo se tudi vegetativno razmnoževati zelišča, spoznali zelišča, njihovo oskrbo in uporabnost. Vsak dijak je samostojno izdelal uporabni dekorativni lonček, si razmnožil zelišče in ga zasadil v svoj nasadek. Svoje izdelke so dijaki dobili v trajno oskrbo.

Mentorica: Nataša Kunstelj
Uporaba zelišč v šoli in doma

Z dijaki nižje poklicnega programa (1.G, 1.H in 1.K) smo pri modulu Pridelava in uporaba zelišč uporabili različna zelišča v kulinariki in si pogledali katera zelišča vsak izmed njih že uporablja doma. Ugotovili smo, da imajo zelo radi zeliščne čaje, ki jih precej »obogatijo« s sladkorjem. Naredili smo poparek, prevretek in zavretek tako iz čaja kot tudi iz čajne mešanice. Zelo dobro jim tekne zeliščni namaz ter nekaj peciva (predvsem mafini) iz pehtrana in ostalih zelišč.

Mentorica: Ana Kavčič