Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Svetovni dan učiteljev - učenec poučuje


Ob svetovnem dnevu učiteljev smo se na Biotehniškem centru Naklo udeležili nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo Učenec poučuje. Organizirajo ga na IV. osnovni šoli Celje.

 

Učenci in učitelji so za en dan zamenjali vloge. Tako sta v sredo, 4. 10. 2017, v 2. Č razredu pod mentorstvom Tine Križnar dijaka poučila sošolce pri geografiji o naravnih nesrečah (potresi in vulkani). V petek, 6. 10. 2017, pa je 8 dijakov v okviru predmeta vodenje v naravi pod mentorstvom Mojce Logar na ogled po posestvu peljalo 40 učencev.

 

Mentorici se strinjata, da ja taka izkušnja zelo dragocena, saj so dijaki umeščeni v realno situacijo, kar je pomembneje kot le teorija pri pouku. Dijake s tem dodatno motiviramo za delo, ker gre za obrnjeno situacijo. Dijaki pa pravijo, da je poslušati sošolce bolj zanimivo.

 

Janja Čenčič Gartner, Unesco koordinatorka na BC Naklo