Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Drevo = Življenje


Drevo = življenje: odprava lakote

Nacionalni Unesco ASP projekt DREVO = ŽIVLJENJE v desetletju zbliževanja kultur povezuje mlade in njihove mentorje z zavedanjem o lastni kulturni identiteti in spoštovanjem drugačnosti vseh vrst. Projekt vpeljuje pristop globalnega učenja kot vseživljenjskega procesa, ki poudarja soodvisnost in vpetost posameznika v globalno dogajanje z lastno aktivnostjo kot enega izmed pomembnih dejavnikov trajnostnega načina življenja.

V projektu je sodeloval tudi Biotehniški center Naklo – Srednja šola, in sicer so dijaki 1. D razreda, pod mentorstvom Toma Romška, za odpravo lakote jeseni začeli s saditvijo drevesa, ki so ga poimenovali drevo življenja. Pogovarjali so se o vzrokih za lakoto v svetu in razmišljali o lastnem odnosu do prehranjevanja in hrane ter kvaliteti le-te. Zaradi velikosti drevesa so saditev opravili strojno s traktorjem.

Dijaki 1. C razreda in nekateri dijaki 2. Č razreda pa so pod mentorstvom Ane Kavčič v marcu začeli s pripravo sadik plodovk. Sejali so paradižnik, ki ga bodo kasneje presejali v šolski vrt in nekatere izmed sadik prodali v šolski trgovini lokalnim prebivalcem.

Ana Kavčič in Tomo Romšek, mentorja projekta