Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Diseminacija


Predstavitev mobilnosti

Maša in Ana sta svoje doživljanje Švedske v okviru projekta SENHIAS predstavljali dijakom v 1. letniku programa Naravovarstveni tehnik in jih skušali navdušiti za sodelovanje pri mednarodnih projektih:

» V prvi vrsti spoznaš nove mlade ljudi, novo kulturo. Bilo je nepozabno!«

Poslušalci so odločeni, da se v prihodnje prijavijo na razpis za usposabljanje v tujini.


Spletne strani

https://senhiasproject.wixsite.com/2018-2020/ltta-1st-mobility  

http://www.gorenjskiglas.si/article/20191017/C/191019809/1082/1014/preucujejo-vplive-invazivnih-tujerodnih-organizmov


Razstava invazivnih tujerodnih rastlin dežel projekta SENHIAS: Pannel Exhibition IAS Erasmus+ SENHIAS

Zaradi covid situacije smo se odločili, da razstavo panojev invazivnih tujerodnih vrst v partnerskih državah projekta SENHIAS prikažemo kar v filmčku na spodnji povezavi

(namig: pred panojem lahko pritisneš pavzo in si ga v miru ogledaš):  

https://www.youtube.com/watch?v=Apu2u7TBgbM