Diseminacija


Predstavitev mobilnosti

Maša in Ana sta svoje doživljanje Švedske v okviru projekta SENHIAS predstavljali dijakom v 1. letniku programa Naravovarstveni tehnik in jih skušali navdušiti za sodelovanje pri mednarodnih projektih:

» V prvi vrsti spoznaš nove mlade ljudi, novo kulturo. Bilo je nepozabno!«

Poslušalci so odločeni, da se v prihodnje prijavijo na razpis za usposabljanje v tujini.


Spletne strani

https://senhiasproject.wixsite.com/2018-2020/ltta-1st-mobility  

http://www.gorenjskiglas.si/article/20191017/C/191019809/1082/1014/preucujejo-vplive-invazivnih-tujerodnih-organizmov