ALPS4NATSAlpine initiatives for Alpine natives

Začetek: 01-09-2019 - Zaključek: 31-10-2021
Št. projekta: 2019-1-SI01-KA201-060585
Vrednost: 222.640 EUR
Program: Erasmus+
Ključni ukrep 2: Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks
Tip ukrepa: Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja

 

V projekt Alps4nats - Alpine initiatives for Alpine natives so vključene 3 srednje šole iz Slovenije, Italije in Nemčije. Skupaj bodo pristopili k reševanju trajnostnih problematik v Alpah na področju turizma kmetijstva, biodiverzitete ter okoljskih dejavnikov, pri tem pa bodo uporabili inovativen pedagoški pristop problemskega učenja ter participacije.

Vodilni partner:

  • Biotehniški center Naklo

Ostali projektni partnerji:Vsebine projekta:

Metodologija Alpske šole

Začetna mobilnost dijakov in učiteljev v Sloveniji

Sestanki partnerjev


Glavni rezultati projekta

  • E-knjiga o trajnostnih problematikah na področju turizma, kmetijstva, biodiverzitete ter okoljskih parametrov (O1)
  • Katalogi znanj, veščin ter kompetenc, nastali na primerih problemskega učenja s participativnim pristopom (O2)
  • Orodja, s katerimi bomo učinkovito uvedli problemsko učenje s participativnim pristopom (O3)