Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Francija 2016FRANCIJA, 26. 6. – 29. 6. 2016

PROJEKT »SPI«   

UDELEŽENEC IZOBRAŽEVANJA:

Urška Kleč prof.

Organizacije prejemnica: Partner: ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Rue de la République 256

73000 Chambéry

France

Spletna stran: http://www.alparc.org/sl/

Alparc je organizacija, ki združuje zavarovana območja v Alpskem svetu, ki poseben poudarek namenja izobraževanju in usposabljanju mladih o okoljskih tematikah. Na mobilnosti bo učitelj-udeleženec mobilnosti pridobil strokovna znanja o zavarovanih alpskih območjih kot točkah visoke biotske pestrosti ter ohranjenosti habitatov ter prepletenosti naravnih in kulturnih vrednot z načinom življenja v zavarovanih alpskih območjih – trajnostni turizem, domača in umetnostna obrt in poklicne priložnosti, ki jih omogoča.