POROČILO O MOBILNOSTI


Poročilo mobilnosti

Strokovno izobraževanje učiteljev na Norveškem

 

Učitelji smo bili gostje strokovne hortikulturne srednje šole Hjeltnes iz Ulvika. Spoznavali smo načine izobraževanja v programih vrtnar, cvetličar ter predvsem turizem in vodenje v naravi. Njihova šola izobražuje tudi odrasle 1 teden v mesecu. Njihov pristop k dijaku, je zaradi majhnega števila dijakov (6- 10 dijakov), zelo individualen, terensko in praktično delo izvajajo v majhnih skupinah. Pripravljajo tudi programe in prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami. Učitelji imajo enkrat tedensko eno in uro in pol skupnega načrtovanja, poglobljeno pa enkrat mesečno ob petkih, ko dijaki nimajo pouka.Vsak strokovni predmet je razdeljen na 60% teorije , ostalo je praktični del, ki se izvaja izključno na terenu, včasih tudi več dni skupaj. Na primer življenje v koči, načrt in taborjenje v gorah, lov in ribolov, taborjenje, kurjenje ognja, postavljanje zavetišč, obvladanje osnov prve pomoči, vodenje v naravi, veslanje, prehranjevanje v naravi in drugo. Dijaki so vključeni v načrtovanje in izvedbo praktičnega dela. Šola ima za vse te dejavnosti opremo in mini šolski avtobus za 16 oseb.

Šola diha z okolico. Povezani so z osnovno šolo, lokalno skupnostjo, pridelujejo sadike za lokalne prebivalce in celo za turistične hotele. Šola načrtuje uporabo obnovljivih virov energije v rastlinjakih. Šolska posest zajema arboretum, sadovnjake in rastlinjake. Veliko učiteljev dopolnjuje delovno obveznost na drugih šolah, ali pa z lastnim podjetjem oz. lastno kmetijo. Izobraževanja poteka večinoma tri leta, v četrtem letu se pripravljajo za nadaljevanje izobraževanja. Obiskali smo tudi srednjo kmetijsko šolo v Vossu. Šola izobražuje za kmetijske programe (vzreja konj, govedoreja, prašičjereja, gozdarstvo, ekstremni športi). V drugem letniku programa reja konj, pošljejo dijake za celo leto na izobraževanje na Madžarsko, kjer imajo bogate izkušnje z dresuro konj. V tistem letu poteka pouk splošnih predmetov preko video konference. Podobno izvajajo tudi video konference z drugimi šolami po Evropi. Dijake vzgajajo k samostojnemu, večinoma projektnemu delu. Pri izvajanju programa izjemni športi v naravi, se dijaki spoznajo z različnimi šport: kajakaštvo, ribolov, plezanje po ledeniku, smučanje, tek na smučeh, taborjenje, rafting. Šola ima vso potrebno opremo in financira tudi prevoze po terenu. Ob koncu posamezne aktivnosti lahko najboljši dijaki plačajo za pridobitev določenega certifikata, ki jim ga podeli pristojna organizacija, npr. gorski vodnik ali plezanje po ledeniku, vodenje čolnov. Imajo velik povdarek na praktičnem delu, pri katerem so učitelji mentorji. Obe šoli imata tudi organizirano šolsko prehrano z lastno kuhinjo in življenje v dijaškem domu. Pogovorili smo se z dijaki, ki si želijo izmenjave v Sloveniji ter navezali dobre stike z njimi in njihovimi učitelji. Šola izvaja tudi aktivnosti za osnovnošolce- delo na vrtu, priprava zdrave hrane in drugo.

Za izmenjavo so zelo navdušeni na obeh šolah tako učitelji kot vodstvo obeh šol.