COMENIUS 2006/2007


COMENIUS

 

MAKING MEDIEVAL CULTURE AND TRADITIONS ALIVE IN OUR OWN DAYS

OŽIVLJANJE SREDNJEVEŠKE KULTURE IN TRADICIJE V DANAŠNJEM ČASU