Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Akreditacija na področju splošnega šolskega izobraževanja


S cilji Akreditacije na področju šolskega izobraževanja želimo omogočiti in podpreti dijake, učitelje, strokovne in vodstvene delavce pri razvoju ključnih kompetenc, ki so ključne za njihovo osebnostno zapolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način živjenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo. Posebej želimo podpreti učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader pri pridobivanju poklicnih kompetenc in njihov profesionalni razvoj. 

CILJ 1:

Vključujoča šola z aktivno mednarodno udeležbo ter vrednotenje in spremljanje novo pridobljenih kompetenc in učnih dosežkov. 
Cilj je povezan s potrebo BC Naklo za ohranjanje povezav s kakovostnimi partnerji in z izzivom nadaljnjega širjenja naše partnerske mreže.
Prioritetno je mednarodno sodelovanje, pri čemer želimo podpirati dijake, učitelje, strokovne delavce in vodstveni kader za izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj, izboljšanje načinov organiziranja dela, praks poučevanja, učenja ter spodbujati kreativnost, podjetnost in inovativnost.

CILJ 2:

Podpora dijakom, učiteljem, strokovnim in vodstvenim delavcem pri razvoju ključnih kompetenc za osebno izpolnitev, socialno vključenost, trajnosten in zdrav način življenja, zaposljivost ter aktivno državljanstvo.
Želimo, da se osebje in dijaki sposobno dobro ustno in pisno sporazumevati, uporabljati različne vire ter digitalne tehnologije, delovati v timih, biti pripravljeni na kritičen in konstruktiven dialog, sposobni kritičnega mišljenja, argumentiranja ter zavedanja vpliva sporočanja na družbeno odgovoren način.

CILJ 3:

Podpora učiteljem in strokovnim delavcem za odlično poučevanje, učenje, strokovno delo ter krepitev njihove identitete z zagotavljanjem stalnega poklicnega razvoja:

CILJ 4:

Podpora vodstvenim delavcem šole za učinkovito upravljanje, vodenje in organizacijo dela.
BC Naklo se v svojem poslanstvu in ciljih strategije internacionalizacije močno zaveda pomembnosti poklicnega razvoja vodstvenih delavcev za ustrezno delovanje in učinkovitost z namenom pozitivnega vpliva na motiviranost osebja, kakovost poučevanja učiteljev in posledično na dosežke učencev.

CILJ 5:

Aktivno delovanje na področju okolijske trajnosti.

Filozofija delovanja BC Naklo je zagotavljanje okolijske trajnosti z nujnim ohranjanjem sposobnosti naravnih sistemov. Organizacijski koncept izobraževanja za trajnostni razvoj je zagotavljanje znanja, spretnosti, vrednosti in stališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, primorajo k prenosu znanja, spretnosti, vrednosti in tališč dijakom in osebju, da prispevajo k varovanju okolja, pripomorejo k prenosu znanj in da s svojim ravnanjem dajejo zgled tudi ostalim.


UČITELJI V REZIJI IN BIOSFERNEM OBMOČJU PreAlpi Giulia

Tridnevno usposabljanje 6 učiteljev naravovarstva v okviru projekta SCH Akreditacija je potekalo konec avgusta 2023 v italijanskem narodnem parku Pre Alpi Giulia Parc v Reziji in širše v MAB biosfernem parku.

Na usposabljanje smo odšli: Anita Zupanc, Bernarda Božnar, David Celar, Mojca Logar, Meta Vovk, Nataša Kunstelj – učitelji strokovnih modulov v programu Naravovarstveni tehnik.

Usposabljanje je potekalo na terenu, z vodniki in strokovnjaki, ki delujejo na področju.  Kratek program usposabljanja je večinoma obsegal terensko delo z vpogledi v s kulturno življenje območja – problematika izseljevanja in neaktivnega življenja v majhnih vaseh je namreč ogromna (v vasi Dordolla je takoj po vojni živelo 2500 ljudi, danes le še 35).
Uvodni predstavitvi parka je sledila predstavitev in pogovor o izobraževalnih aktivnostih s šolami, dejavnostih za turiste in odnosih z lokalnimi skupnostmi. Ogledali smo si tri muzeje: “Latteria turnaria” (zadružna mlekarna) San Giorgio, Muzej ljudstva Rezije in Muzej brusačev.  Imeli smo srečo – vodenje sta nam nudila dva pomembni osebi Slovenskega kulturnega društva v Reziji Luigia Negro in Sandro Quaglia Guketiz in nam podrobno predstavila problematiko priznavanja »rozajanščine« kot slovenskega narečja. Seveda nam niso ušle tudi Zverinice iz Rezije pri katerih je zanimivo, da jih Rezijanci sploh ne poznajo.

Ekskurzija po poti Ta Lipa Pot z vodnikom po parku je vključevala čudovite poglede, vroče napore in tudi ohladitev v reki Rezija. Vodnik Saimon Ferfolja (Estplore) nam je prikazal aktivnosti, ki jih izvajajo za šole in skupine pohodnikov, spoznali smo njihovo floro in favno, ki je seveda zaradi vpliva sredozemskega podnebja drugačna kot pri nas na Gorenjskem.
Najbolj posebno je bilo srečanje in vodenje vodnika v naravi Kaspar-ja Nickles, ki obenem vodi še ekološko usmerjeno turistično kmetijo Tiere Viere nad vasjo Dordolla, na meji med Rezijo in Karnijo.  Izjemno aktiven človek, ki čuti poslanstvo v oživitvi življenja v Furlaniji, nam je z ženo pripravil delavnico priprave njihovih lokalnih jedi (polenta, bučni njoki z ricotto…). Prenos našim dijakom s podeželja bo sto odstoten.
V vasi San Giorgio se s predstavitvijo mlekarstva nekdaj trudi oživiti ponudbo pokrajine mladi kmet Manuel, ki nam je predstavil tudi način delovanja mladih v odboru parka MAB.

Na poti proti domu smo se odločili preživeti še dan s strokovnjakom za velike zveri Paolom Molinari s pohodom po lani postavljeni Risovi poti nad Trbižem s katero želijo ljudem predstaviti velik pomen ohranjanja velikih zveri v našem skupnem prostoru, v naravi ni meja.

Bilo je zelo terensko, kulturno po Rozajansko in Furlansko, malo celo Italijansko.. Usposabljanje je pustilo v nas pozitivne sledi o čudoviti naravi, zanimivih pristopih k vključevanju mladih v življenje v parku, inovativnih kmetih in vpogledih v zgodovino in sedanjost lokalnih prebivalcev v trajnostno usmerjenem biosfernem območju.

Najlepša hvala Cristini Comuzzo iz PreAlpi Giulia Parc in EU, ki podpira usposabljanja učiteljev v tujini z namenom dviga učiteljevih ključnih in poklicnih kompetenc. 

Povzela in zapisala: Meta Vovk