Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

NPK


KAJ JE NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (NPK)?

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete usposobljenost za opravljanje določenega poklica.

Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da vaša neformalno pridobljena znanja potrdite ter ne izgubljate dragocenega časa za učenje tistega, kar že znate.

___________________________________________________________

TERMINI IZVEDBE postopka NPK v letu 2024 so objavljeni tukaj.

PRIJAVNICA V POSTOPEK NPK – prijavnice pošljite na BC Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo ali po elektronski pošti na nada.zupancping@bc-naklopong.si (prijave zbiramo do 25. 4. 2024).

Prijavnici je potrebno priložiti dokazila, s katerimi kandidat/-ka dokaže izpolnjevanje posebnih, vstopnih pogojev (posebni pogoji so zapisani v posameznem Katalogu strokovnih znanj in spretnosti, pod točko 2). 

___________________________________________________________

Ker se zavedamo, da je postopek za pridobitev NPK nekoliko zahtevnejši/nevsakdanji, bomo po potrebi organizirali ZOOM srečanje s svetovalko v postopku NPK. Na srečanju boste izvedeli, kaj je NPK, kaj so vstopni pogoji, kaj je katalog strokovnih znanj in spretnosti, kaj je zbirna mapa, kakšna potrdila sodijo v mapo in podobno. 

V kolikor želite, da vas o tem srečanju obvestimo, nam pišite na: nada.zupancping@bc-naklopong.si 

___________________________________________________________

 

BIOTEHNIŠKEM CENTRU NAKLO lahko pridobite naslednje CERTIFIKATE (s klikom na posamezni NPK se vam odpre Katalog strokovnih znanj in spretnosti):

Na področju ŽIVILSTVA:

 

1.

Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov

2.

Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva

3.

Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način

4.

Izdelovalec/izdelovalka sladic

5.

Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva

6.

Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način

7.

Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način

8.

Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način

 

Na področju HORTIKULTURE:

 

1.

Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekoracij

2.

Oblikovalec/oblikovalka prostora z rastlinami

3.

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica

4.

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka

5.

Zelenjadar/zelenjadarica

6.

Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka

Seznam najpogosteje v Sloveniji rastočih zelišč najdete TUKAJ.

 

Na področju KMETIJSTVA:

 

1.

Čebelar/čebelarka

2.

Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka

3.

Konjar/konjarka

4.

Poljedelec/poljedelka

5.

Pomočnik kmetovalca/pomočnica kmetovalke

6.

Sadjar/sadjarka

7.

Upravljalec/upravljalka kmetijskih in vrtnarskih strojev in naprav

8.

Živinorejec/živinorejka

_______________________________________________________________________________________

V posameznem Katalogu strokovnih znanj in spretnosti so zapisani posebni pogoji (oz. vstopni pogoji), ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo (točka 2). Ob prijavi v postopek zato mora oseba vlogi priložiti ustrezna dokazila (glede na to, kar zahteva Katalog strokovnih znanj in spretnosti), in sicer:

- preko formalnih delovnih izkušenj (npr. preko potrdila, ki ga izda KGZS) ali

- preko neformalnih delovnih izkušenj: Oseba mora dokazati, da obstaja zemlja, na kateri ekološko kmetuje (lahko jo ima v posesti ali najemu …), katere metode, tehnike, sredstva uporablja in to lahko dokaže (z izjavami, referenčnimi pismi, dnevnikom …)  in koliko časa to dela in prav tako lahko to dokaže.

Dokazila, ki dokazujejo, da osebe izpolnjujejo posebne oz. vstopne pogoje, se priložijo kot fotokopije (originali so na vpogled svetovalcu).

_______________________________________________________________________________________

 

Priprave za pridobitev NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ:

 

Za vse, ki se želite vključiti v postopek pridobitve certifikata, organiziramo tudi različna izobraževanja na področjih:

- tečaji predelave mleka v mlečne izdelke

- tečaj predelave mesa v mesne izdelke

- usposabljanje  iz predelave sadja

- izdelovanje kruha in potic iz krušne peči

- izdelovanje drobnega peciva

- izdelovanje testenin

- usposabljanje iz sadjarstva

- usposabljanje iz zeliščarstva

- usposabljanje iz ekološkega kmetovanja

Za ostale NPK bomo programe usposabljanja razvili v prihodnje.

Več informacij o tečajih dobite, če kliknete na zavihek TEČAJI na prvi strani.

Za vsa izobraževanja pri nas vam izdamo potrdila o udeležbi.
VEČ INFORMACIJ O NPK:

Nada Zupanc

Org. izobr. odraslih in svetovalka v postopku NPK

nada.zupanc@bc-naklo.si

04 277 21 04

Martina Kramarič

Org. izobr. odraslih in svetovalka v postopku NPK

martina.kramaric@bc-naklo.si

04 620 26 63

Tatjana Šubic

Svetovalka v postopku NPK

tatjana.subic@bc-naklo.si

04 277 21 15
Več informacij o postopku NPK tudi na spletnih straneh:
1. www.npk.si
2. www.nrpslo.org