Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Fitomedicina


USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN IN PRODAJALCE FFS

Organiziramo osnovna in obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev ter Tečaj o pravilni in varni uporabi FFS.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Primerno je za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva. 
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna stalna prisotnost udeležencev. 
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013).

Usposabljanje za prodajalce FFS:
Namenjeno je prodajalcem fitofarmacevtskih sredstev. Pogoj za pristop k usposabljanju je, da imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri, kar je potrebno izkazati z ustrezno javno listino (spričevalo, diploma). Osnovno usposabljanje traja 4 dni (20 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 3 leta. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 6 ur in ne vsebuje preizkusa znanja. 
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna stalna prisotnost udeležencev.
Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UR. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013). 

Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev:
Udeležba na tem tečaju je prostovoljna. Na tečaju se seznanite s povzročitelji bolezni na rastlinah, škodljivci in pleveli, z uporabo nekemičnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, o varnem ravnanju in skladiščenju FFS ter o odstranjevanju embalaže in ostankov FFS. Tečaj poteka štiri šolske ure, po zaključenem tečaju pa ni mogoče pridobiti izkaznice za nakup FFS (tečaj je namenjen zlasti nepoklicnim uporabnikom). 

 

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,80 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,20 EUR z DDV)
- osnovno usposabljanje za prodajalce FFS (164,70 EUR z DDV)
- obnovitveno usposabljanje za prodajalce FFS (52,40 EUR z DDV)
- tečaj o pravilni in varni rabi FFS (20 EUR z DDV)

 

Termini usposabljanj 2023 - 2024

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

25. 9. - 27. 9. 2023, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

2. 10. - 4. 10. 2023, ob 16.00, lokacija Vrtni center Eurogarden - Urnik

6. 11. - 8. 11. 2023, lokacija BC Naklo - Urnik

22. 1. - 24. 1. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

11. 3. - 13. 3. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

18. 3., 19. 3. in 21. 3. 2024, ob 16.00, lokacija Območno obrtna zbornica Ljubljana - Vič (Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana)  - Urnik 

8. 4. - 10. 4. 2024, ob 16.00, lokacija Javni zavod Samostan Mekinje, Kamnik - Urnik   

13. 5. - 15. 5. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

3. 6. - 5. 6. 2024, ob 16.00, lokacija Vrtni center Eurogarden - Urnik 

10. 6. - 12. 6. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

1. 7. - 3. 7. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

23. 9. - 25. 9. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

 

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS

4. 3. - 7. 3. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN - vse na lokaciji BC Naklo

6. 9. 2023, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

5. 10. 2023, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

12. 10. 2023, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

18. 1. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

15. 2. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

7. 3. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

4. 4. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

9. 5. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

16. 5. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

13. 6. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik

 

5. 9. 2024, ob 16.00, lokacija BC Naklo - Urnik                                                                                                                                                                                               


NADALJNJE OZ. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA PRODAJALCE FFS - vse na lokaciji BC Naklo

24. 10. 2023, ob 15.00, lokacija BC Naklo - Urnik

14. 3. 2024, ob 15.00, lokacija BC Naklo - Urnik

 

TEČAJ O PRAVILNI IN VARNI RABI FFS - 13. 10. 2023, lokacija BC Naklo

 

PRIJAVNICA
Prijavnico za posamezno usposabljanje in izbrani termin lahko natisnete in jo, pravilno izpolnjeno in podpisano, pošljete po pošti na naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo (pripis: izobraževanje odraslih) ali skenirano na e-naslov: tecajiping@bc-naklopong.si. 
Vam pa ob vaši prijavi na določeno usposabljanje prijavnico pošljemo tudi po pošti hkrati z dopisom oz. jo izpolnite prvi dan usposabljanja. 

Na vsa usposabljanja se je potrebno obvezno predhodno prijaviti na št. 080 3900, 04/277 21 20, 041 499 934 ali tecajiping@bc-naklopong.si.

 

IZDAJA DUPLIKATA

V kolikor ste vašo izkaznico za izvajalca ukrepov ali prodajalca ffs izgubili, uničili ali samo spremenili katerega od vaših osebnih podatkov, natisnite IZJAVO jo v celoti izpolnite in podpišite ter nato skupaj s fotografijo pošljite na naš naslov: Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo - Pisarna za izobraževanje odraslih. Duplikat vam bomo poslali na vaš naslov. Cena izdaje duplikata je 11,83 EUR z DDV. 

 

 
Več informacij in prijave: 080 3900, 04 277 21 20, 041 499 934/936 oz. tecajiping@bc-naklopong.si