Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Z usposobljenim posameznikom do dobre higienske prakse v živilskih proizvodnih obratih


V okviru usposabljanja se boste udeleženci seznanili z osnovnimi higienskimi stališči za higieno in varnost mleka in mlečnih izdelkov.

Spoznali boste:
- osnove osebne higiene,
- zdravstvene zahteve delavcev v živilski industriji,
- mikrobiološke, fizikalne in kemijske dejavnike tveganja pri predelavi mleka,
- možnost navzkrižnega onesnaževanja živil z mikroorganizmi in alergeni,
- nujnost vodenja evidenc po sistemu HACCP,
- osnove senzoričnega ocenjevanja,
- tehnologijo izdelave posameznih mlečnih izdelkov.

Podrobnejše vsebine programa: program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega usposabljanja. Vsebuje vsebine modulov: Osnove živilstva, Osnove varne hrane in Predelavo živil.

Spretnosti, pridobljene s programom: z usposabljanjem udeleženec pridobiva splošne  in strokovne kompetence in jih prenaša v svoje delovno okolje. Kandidat zna izdelati varno živilo ob upoštevanju dobre higienske prakse.

Ciljna skupina: ciljna skupina so zaposleni, ki ne poznajo osnov higiene v živilstvu, zdravstvenih zahtev, tehnoloških postopkov izdelave mlečnih izdelkov in senzorične ocene izdelkov.

Pogoj za vključitev: kandidat mora biti zaposlen (to dokazujete z izjavo delodajalca oz. izpisom iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja - obrazec)
Pogoj za uspešen zaključek programa: 80 % prisotnost, ki se dokazuje s podpisom na listi prisotnosti in nastop s predstavitvijo prenosa pridobljenega znanja v svoje delovne naloge (po zaključku programa pridobite potrdilo z opisanimi kompetencami) 
Trajanje programa: 50 ur 
Termini izvedbe: trenutno ni razpisanih terminov

Več o programu si preberite TUKAJ
 

Več informacij o razpisanih programih: tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si, talija.kalicanin@bc-naklo.si (04 277 21 13, 04 277 21 20, 041 499 934)

Prijave na usposabljanja: tecaji@bc-naklo.si ali danijela.grubac@bc-naklo.si ter na telefonski številki 04 277 21 20 ali 041 499 936.