Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Kmetijsko podjetniški tehnik [SSI, PTI]


Kmetijsko podjetniški tehniki se usposabljajo na različnih področjih kmetijstva, da lahko samostojno načrtujejo, vodijo, spremljajo in izvajajo dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih. Tekom izobraževanja dobijo tudi znanja s področja podjetništva. 

Kmetijsko podjetniški tehniki se lahko zaposlijo na kmetijah, posestvih, v kmetijskih zadrugah, trgovinah, agencijah za razvoj podeželja, vrtnarskih centrih ...