Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpis


Prvi vpis v izobraževanje odraslih

VPIS za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 1. do 30. septembra 2023 oz. do zapolnitve prostih vpisnih mest.

INFORMATIVNI DAN bo potekal 5. septembra 2023, ob 16. uri v Biotehniškem centru Naklo. Več informacij pa lahko dobite tudi osebno, v pisarni za izobraževanje odraslih.

_______________________________________________________________


RAZPIS za vpis najdete TUKAJ.

(Na podlagi Soglasja & priloge k soglasju k obsegu razpisa za prvi vpis v izredno izobraževanje v šolskem letu 2023/2024 v Republiki Sloveniji, št. 6036-4/2023/12).

_______________________________________________________________


V kolikor se zanimate za vpis, 

1. izpolnite prijavnico, ki jo najdete TUKAJ. Poleg priložite dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev. Kandidat naj priloži fotokopije dokazil, izvirnike dokumentov preveri organizator na vpisu.

V kolikor želi kandidat/-ka uveljavljati tudi priznavanje formalno pridobljenega znanja, naj priloži tudi spričevala posameznih letnikov srednje šole ter obvestilo o uspehu na maturi ali zaključnem izpitu oz. dokazila, ki dokazujejo predhodno opravljene obveznosti (karkoli kandidat ima).

2. Na vpis vas bomo povabili preko e-pošte ali telefona, ki ste jih navedli v prijavnici.

3. Vpis bo potekal osebno, v pisarni za izobraževanje odraslih. Ob vpisu kandidat podpiše pogodbo o izobraževanju, pripravimo osebni izobraževalni načrt in kandidat plača vpisnino za šolsko leto 2023/2024.


DODATNE INFORMACIJE:

NADA ZUPANC, organizatorka srednje šole za odrasle

Tel: 04 277 21 04 ali 041 499 934

Elektronski naslov:  nada.zupanc@bc-naklo.si 

 
Ponovni vpis v izobraževanje odraslih

PONOVNI VPIS za šolsko leto 2023/2024 bo potekal od 22. do 31. avgusta 2023.

Za dogovor o točnem terminu ponovnega vpisa pokličite na tel. št. 04 277 21 04 ali pišite na e-naslov: nada.zupancping@bc-naklopong.si 

Pogoj za ponovni vpis je, da ima kandidat poravnane vse finančne obveznosti iz preteklega šolskega leta.

Pri ponovnem vpisu bo kandidat/-ka podpisal/-a pogodbo o izobraževanju in osebni izobraževalni načrt za šolsko leto 2023/2024.