Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Živilsko-prehranski tehnik [SSI, PTI]


Živilstvo je zelo široko področje predelave živil rastlinskega in živalskega izvora (npr. predelava mleka, mesa, sadja, zelenjave, pekarstvo itn.). Za vse panoge je pomembno dobro poznavanje surovin, higiene, mikrobiologije, pakiranja in skladiščenja izdelkov, logistike itn.  

Živilsko prehranski tehnik se lahko zaposli v živilskih trgovinah, restavracijah, prehranskih obratih, gostinskih obratih, pekarnah ...