Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Gospodar na podeželju [SPI]


Gospodar na podeželju je usposobljen za strokovna dela v različnih kmetijskih panogah (vzreja domačih živali, vzgoja sadnega drevja, poljedelstvo) ter upravljanje kmetijskih strojev. 

Zaposli se lahko na lastni kmetiji, na farmah, vrtnarijah, v kmetijskih zadrugah, kmetijskih trgovinah ...