Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Promotor degustator čebeljih pridelkov


PROMOTOR DEGUSTATOR ČEBELJIH PRIDELKOV

V okviru 50-urnega brezplačnega usposabljanja boste nadgradili znanje o čebeljih pridelkih, njihovih lastnostih in številnih možnostih uporabe ter pridobili dodatna znanja iz zakonodaje, poslovnega komuniciranja in retorike, ki vam bodo omogočila bolj suveren nastop na trgu in posledično uspešnejšo prodajo vaših izdelkov. 

Usposabljanje bo organizirano v okviru projekta Munera 3, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. 

Podrobnejša vsebina:
- pomen čebel in čebelarstva z vidika naravovarstva in ohranjanja kulturne dediščine
- značilnosti in pridobivanje čebeljih pridelkov/izdelkov
- senzorične lastnosti čebeljih pridelkov
- uporaba čebeljih pridelkov v kulinariki
- uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji
- medene pijače
- zakonodaja za pridelavo, predelavo in prodajo čebeljih pridelkov
- poslovno komuniciranje in retorika
- priprava degustacije čebeljih pridelkov

Ciljna skupina: Čebelarji in njihovi družinski člani ter ostali zainteresirani, ki v tem vidijo poklicno priložnost. 

Pogoji za vključitev: Kandidat mora biti zaposlen ali samozaposlen. To dokazuje z izjavo delodajalca ali z izpisomv iz ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja.

Predvideni termini:
Načrtujemo izvedbo treh ponovitev usposabljanja ob zadostnem interesu udeležencev. 1. izvedba oktober - november 2021, 2. izvedba november - december 2021 in tretja izvedba januar - februar 2022. 

1. izvedba: 

Tema

Termin

Št. pedag. ur

Lokacija

Izvajalec

Pomen čebel z naravovarstvenega vidika in čebelarstva za ohranjanje kulturne dediščine

Torek, 5. 10. 2021

 

3

Biotehniški center Naklo

g. Janko Božič

Čebelji pridelki in izdelki – značilnosti in pridobivanje

Sreda, 6. 10. 2021

4,5

Čebelarska zveza Slovenije

ga. Nataša Lilek

Senzorične lastnosti čebeljih pridelkov

Torek, 12. 10. 2021

4,5

Čebelarska zveza Slovenije

ga. Andreja Kandolf 

Uporaba čebeljih pridelkov v kulinariki

Sreda, 13. 10. 2021

5

Biotehniški center Naklo

g. Zmago Rovšnik

Uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji 1

Torek, 19. 10. 2021 

5

Čebelarska zveza Slovenije

g. Vlado Pušnik

Uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji 2

Sreda, 20. 10. 2021

4

Čebelarska zveza Slovenije

g. Vlado Pušnik

Medene pijače

Torek, 2. 11. 2021

4

Čebelarska zveza Slovenije

g. Tomaž Šauperl

Retorika

Sreda, 3. 11. 2021

6

Biotehniški center Naklo

ga. Saša Pivk Avsec

Poslovno komuniciranje in poslovni bonton

Torek, 9. 11. 2021

6

Biotehniški center Naklo

ga. Ana Ambrožič

Zakonodaja za pridelavo, predelavo in prodajo čebeljih pridelkov

Sreda, 10. 11. 2021

3

Čebelarska zveza Slovenije

ga. Nataša Klemenčič Štrukelj

Priprava strojnice na degustacijo

Torek, 16. 11. 2021

5

Biotehniški center Naklo

g. Peter Ribič

 

Trajanje in potek programa: Usposabljanje bo potekalo v 11 srečanjih (skupaj 50 pedag. ur). Del usposabljanja bo izveden v Biotehniškem centru Naklo, del pa v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. 

Pogoj za uspešen zaključek programa in pridobitev potrdila: 80 % prisotnost in uspešno opravljena naloga (postavitev degustacijske stojnice)

Več o programu si preberite  tukaj. 

Za več informacij in prijave nas pokličite oz. nam pišite na:
04/277 21 13, 04/277 21 20, 041 499 934, tina.kosir@bc-naklo.si, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si.

 

PROMOTOR DEGUSTATOR ČEBELJIH PRIDELKOV II

2. izvedba:

Tema

Termin

Št. pedag. ur

Lokacija

Izvajalec

Pomen čebel z naravovarstvenega vidika in čebelarstva za ohranjanje kulturne dediščine

Torek, 9. 11. 2021

 

3

ZOOM (on-line)

g. Janko Božič

Čebelji pridelki in izdelki – značilnosti in pridobivanje

Sreda, 10. 11. 2021

4

ZOOM (on-line)

ga. Nataša Lilek

Uporaba čebeljih pridelkov v kulinariki

Torek, 16. 11. 2021

5

Biotehniški center Naklo

g. Zmago Rovšnik

Uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji 1

Torek, 23. 11. 2021

6

ZOOM (on-line)

g. Vlado Pušnik

Uporaba čebeljih pridelkov v apiterapiji 2

Sreda, 24. 11. 2021

3

Čebelarska zveza Slovenije

g. Vlado Pušnik

Senzorične lastnosti čebeljih pridelkov

Četrtek, 25. 11. 2021

5

Biotehniški center Naklo

ga. Malči Božnar 

Medene pijače

Torek, 30. 11. 2021

4

Biotehniški center Naklo

g. Tomaž Šauperl

Zakonodaja za pridelavo, predelavo in prodajo čebeljih pridelkov

Sreda, 8. 12. 2021

3

ZOOM (on-line)

ga. Nataša Klemenčič Štrukelj

Poslovno komuniciranje in poslovni bonton

Ponedeljek, 13. 12. 2021

6

ZOOM (on-line)

Ana Ambrožič

Priprava strojnice na degustacijo

Torek, 14. 12. 2021

5

Biotehniški center Naklo

g. Peter Ribič

Retorika

Sreda, 15. 12. 2021

6

Biotehniški center Naklo

ga. Saša Pivk Avsec

Trajanje in potek programa: Usposabljanje bo potekalo v 11 srečanjih (skupaj 50 pedag. ur). Del usposabljanja bo izveden v Biotehniškem centru Naklo, del v prostorih Čebelarske zveze Slovenije, del pa tudi preko ZOOM-a.

Pogoj za uspešen zaključek programa in pridobitev potrdila: 80 % prisotnost in uspešno opravljena naloga (postavitev degustacijske stojnice)

Več o programu si preberite  tukaj. 

Za več informacij in prijave nas pokličite oz. nam pišite na: 04/277 21 13, 04/277 21 20, 041 499 934, danijela.grubac@bc-naklo.si, peter.ribic@bc-naklo.si.