Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Svetovanje v izobraževanju odraslih


STRATEŠKI SVET SVETOVALNEGA SREDIŠČA KRANJ ZA SVETOVALNO DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

 

Namen delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

 

Vsebina delovanja Strateškega sveta Svetovalnega središča Kranj za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v upravni enoti Kranj je:

 

Strateški svet sestavljamo partnerji:

 

S svetovanjem vam bomo pomagali poiskati odgovore na vaša vprašanja v zvezi z izobraževanjem za delo, osebni razvoj ali prosti čas.

V osebnih in zaupnih pogovorih vam zagotavljamo pomoč pri:

Več informacij o možnostih brezplačnega svetovanja:  https://www.luniverza.si/svetovanje
CENTER ZA SVETOVANJE IN VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH GORENJSKE

Brezplačne možnosti informiranja, svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene

 

Med leti 2016 in 2022 bomo v okviru JR za dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja izvajali brezplačne dejavnosti informiranja, svetovanja in vrednotenja znanja po modelu ISIO, z namenom povečati oz. izboljšati kompetence zaposlenih, ki jih le-ti potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Dejavnosti ISIO sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad. 

 

Več o projektu si lahko preberete tudi na spletni strani:  zaznanje.si

 

V okviru dejavnosti ISIO vam v Centru za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjska nudimo naslednje storitve:

 

 

Kdo se lahko udeleži brezplačnega informiranja in svetovanja:
Zaposleni, ki potrebujete dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Posredna ciljna skupina so delodajalci, saj so aktivnosti namenjene zaposlenim. 

Lokacija in termini svetovanja:

Zaradi epidemije, ki jo imamo v Sloveniji, bo informativno-svetovalna dejavnost potekala  NA DALJAVO. Vaša vprašanja pošljite po elektronski pošti na naslov nada.zupanc@bc-naklo.si. Lahko se "srečamo" tudi na daljavo. Pri tem lahko uporabimo skype ali pa kakšno drugo spletno okolje.


Po zaključku epidemije pa se informativno-svetovalna dejavnost zopet seli v Biotehniški center Naklo. Svetovanja se lahko udeležite po predhodnem dogovoru s svetovalko, go. Nado Zupanc (tel. 04 277 21 04, 041 499 934). Predlagamo vam torej, da svetovalko pokličete in dogovorili se boste za vam najustreznejši termin svetovanja. Svetovalka vam bo morda predhodno že zastavila tudi nekaj vprašanj, ki bodo vezana na svetovalni proces. 
 

Vabljeni vsi, ki potrebujete nasvet v zvezi z izobraževanjem ali vašo karierno potjo - tukaj smo za vas in z veseljem vam bomo pomagali na vaši poti do uspeha.

 

 Kohezijska politika v Sloveniji

 MIZŠ

 Organ upravljanja 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.