Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Dejavnosti na šoli


Na BC Naklo smo v okviru projekta SLAVIT omogočili vsem gimnazijcem, da so se aktivno udeleževali različnih projektnih dejavnosti. Večina dejavnosti je bila izvedena v okviru projektnih dni, ki jih organiziramo na šoli v oktobru in aprilu.